Новчана надокнада новорођеној деци - подношење захтева

Датум: . Објављено у Огласи, тендери и конкурси.

 

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНО НОВЧАНО ДАВАЊЕ
НОВОРОЂЕНОЈ ДЕЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Одлуком Скупштине градске општине Младеновац, донета на седници одржаној 17. децембра 2019. године и објављена у „Службеном листу града Београда“, број 126/19 од 17. децембра 2019. године, ступила на снагу 25. децембра 2019. године, остварује се право на једнократно новчано давање новорођеној деци на територији градске општине Младеновац.

Ова једнократна помоћ, у износу од 20.000,00 динара, може се  остварити за свако дете рођено по ступању на снагу ове одлуке.

Захтев за остваривање права на једнократно новчано давање подноси се у згради Управе градске општине Младеновац у улици Краља Петра Првог бр. 173, сваког радног дана од 8 до 15,30 сати.

Право на једнократно новчано давање остварује свака мајка са пребивалиштем пријављеним на територији градске општине Младеновац најмање годину дана пре дана рођења детета, као и са боравком у статусу интерно расељеног лица са Косова и Метохије најмање годину дана пре дана рођења детета.

Право на једнократно новчано давање остварује се на основу захтева који се подноси у року од шест месеца од рођења детета. Уз захтев се прилаже и извод из матичне књиге рођених за дете – децу (фотокопија), лична карта (фотокопија) и фотокопија текућег рачуна. Уколико захтев подноси отац детета, уз захтев се прилаже, поред наведених докумената и извод из матичне књиге венчаних, односно оверена изјава два сведока да родитељи детета живе у ванбрачној заједници.
 

ПРЕУЗМИТЕ : ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ