Актуелности

Дневни ред десете седнице скупштине градске општине Младеновац

Датум: . Објављено у Актуелности.

На основу члана 82. Пословника Скупштине градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 10/20), с а з и в а  се:

ДЕСЕТA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ,  за 16.12.2021. године (четвртак) у Великој сали Скупштине градске општине Младеновац, са почетком у 16,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

                                                                                           Д Н Е В Н И   Р Е Д

1.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 4. РЕБАЛАНСУ БУЦЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
3.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНЦЕПТ РЕШЕЊА ИЗГРАДЊЕ ПРИМАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ КОЈА СЕ ПРИКЉУЧУЈЕ НА РЕГИОНАЛНИ ВОДОВОД МАКИШ - МЛАДЕНОВАЦ
4.  РЕБАЛАНС 4. ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕБАЛАНС 4. ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЖП „ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ“, МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОЗИМА РЕШЕЊА
5.  РЕБАЛАНС 4. ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕБАЛАНС 4. ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА

У прилогу доставља Вам се материјал за предложене тачке дневног реда. Такође доставља Вам се и записник са девете седнице Скупштине градске општине Младеновац.
Разлог за сазивање ове седнице Скупштине у овако кратком року је хитно усвајање Предлога решења о давању сагласности на концепт решења изградње примарне водоводне мреже која се прикључује на регионални водовод Макиш - Младеновац која представља основ изградње секундарне водоводне мреже са прикључењем на регионални водовод Макиш - Младеновац.

Молим да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 8241-697.

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ                                                                               ПРЕДСЕДНИЦА
Број 1-00-06-1-39/2021, 13. децембар 2021. године                                                                          Гордана Димитријевић Бјеличић