Спорт

Редовна IX седница Спортског савеза Младеновца

Датум: . Објављено у Спорт.

alt

На основу члана 29,30,40 и 41 статута Спортског савеза Младеновца позивамо све чланове ССМЛД и остале заинтересоване да присуствују редовној IX скупштини Спортског савеза Младеновца за 24.04.2019. године са почетком у 18 часова свечаноj сали Спортско рекреативног центра „Љубомир Ивановић Геџа“ и предлажем следећи дневни ред:

 1. Избор радних тела скупштине
  -избор радног председништва
  -избор верификационе комисије
  -избор записничара и оверивача записника
 2. Извештај верификационе комисије и верификација чланова скупштине
 3. Усвајање финансијског извештаја за 2018. Годину
 4. План и прoграм рада ССМЛД за 2019. одину
 5. Текућа питања

Спортски савез Младеновца
Генерални секретар
А.Јовановић