Здравство

Исправност воде на јавним чесмама

Датум: . Објављено у Здравство.

Градски завод за јавно здравље из Београда на основу спровођења контроле квалитета изворске воде са јавних чесама на територији Општине Младеновац, саопштио је резултате лабораторијског испитивања.

Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију Градског завода за јавно здравље, извршила је 5. октобра анализе на јавним часма у општини Младеновац.

Према овој анализи вода за пиће је тренутно исправна на следећим јавним чесмама:

– "Војводинац" - код Основне школе у селу Влашка
– "Станојевац"- поред главног пута за Београд ( код аутобуског стајалишта ) у МЗ Влашко Поље

Због повећане електропроводљивости и повећане количине нитрата, што показују резултати физичко-хемијских испитивања, као и због идентификованих бактерија (Citrobacter sp., Enterobacter sp.), вода за пиће је неисправна на следећим јавним чесмама:

– "Црквенац" у Младеновцу
– "Матина чесма" у насељу Баташево
– У селу Рајковцу ( код игралишта и школе )
– "Тасина чесма" у насељу Петар Драпшин, код железничке пруге

Скреће се пажња суграђанима да не користе за пиће воду са горе наведених јавних чесама у циљу заштите сопственог здравља.