Грађевинска инспекција

Датум: . Објављено у Инспекцијски надзор.

Контролна листа бр. 1.pdf

Контролна листа бр. 2 Члан 145.pdf

Контролна листа бр. 3. Темељи.pdf

Контролна листа бр. 4 Конструкције.pdf

Контролна листа бр. 5. Употребна дозвола.pdf