Привреда

Датум: . Објављено у Водич.

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ
Ресавска 13-15, Београд, тел. 3300-900
www.pks.rs

ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА
Кнеза Милоша 12, Београд, тел. 2643-344
www.kombeg.org.rs

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
Бранкова 25, Београд, тел. 2023-350
www.apr.rs

УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ – ПОСЛОДАВЦИ МЛАДЕНОВЦА
Космајска 3, Младеновац, тел. 8231-751
www.poslodavci-mladenovac.rs