Туризам и угоститељство

Датум: . Објављено у Водич.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА МЛАДЕНОВЦА
Краља Петра I 175, Младеновац, тел. 8244-000
www.tom.co.rs

 

Смештај:

 

Хотел "Селтерс"
Краља Петра I 333-335, Младеновац, тел. 8241-100, www.rehabilitacija.com

Ranch V8, Космај, тел. 8219-630
Пансион "Конаци", Космај, тел. 8255-103
Мотел "Ера", Влашко Поље, тел. 8201-555
Мотел "Шумадија", Влашко Поље, тел. 8201-678
Хотел "Војиновић", Крагујевачки пут бб, тел. 8237-399
Туристичко-спортски центар "Марковачко језеро", Марковац, тел. 8211-205

 

Ресторани:

Ресторан "Дашчара", тел. 8201-606, www.restorandascara.com
Ресторан "МБ", тел. 8201-591, www.restoranmb.com
Ресторан "Баја", тел. 8230-297
Ресторан "Стара механа",  тел. 8237-152
Ресторан "Риболовац",  тел. 8231-874
Ресторан "Трен",  тел. 8234-543
Ресторан "Капија Младеновца", тел. 8231-401
Ресторан "011", тел. 8237-011
Ресторан "Романса", тел. 8205-133
Ресторан "Angolo di gusto", тел. 4081-079, www.angolodigusto.rs

Остало:

 

Ловачко удружење "Варовнице"
Светолика Ранковића 95, Младеновац, тел. 8230-374, www.varovnice.com