Важни телефони

Датум: . Објављено у Водич.

Полиција - 192
Ватрогасци - 193
Хитна помоћ - 194
Тачно време - 95
Предаја телеграма телефоном - 96
Пријава међународних разговора - 901
Војна хитна помоћ - 976
Пријава телефонских сметњи - 977
Центар за обавештавање - 985
АМСС помоћ на путу - 987
Бројеви телефона - 988
Служба буђења - 9811
Разна обавештења - 9812
Војна полиција - 9860
Верски празници и обичаји - 9822
Метеоролошке прилике - 9823
Лото – 9844