Uvid u birački spisak

Datum: . Objavljeno u Бирачки списак.

Odeljenje za opštu upravu

Potrebna dokumentacija:
Lična karta ili drugi važeći dokument sa JMBG

Mesto uvida:
Zgrada Opštine Mladenovac, Janka Кatića 6, kancelarija 10

Telefon za informacije: 8241-652

Radno vreme sa strankama: 07.30-15.30

NAPOMENA:
Uvid u birački spisak je moguć i preko Interneta na adresi:

http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal