Izdavanje duplikata legitimacije raseljenog lica

Datum: . Objavljeno u Избегла и прогнана лица.

Odeljenje za opštu upravu

Potrebna dokumentacija:
- Zahtev stranke
- Lična dokumenta (lična karta - strana sa ličnim podacima, fotografijom i strana sa odjavama i prijavama prebivališta - za punoletne, izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci) i lična karta jednog roditelja - za maloletne)
- Prijava boravišta
- Potvrda MUP-a o prijavi nestanka legitimacije raseljenog lica, odnosno priznanica "Službenog glasnika RS" o oglašavanju iste nevažećom
- Dve fotografije (25h32 cm) za starije od 16 godina

Mesto predaje dokumentacije:
Zgrada Opštine Mladenovac, Janka Кatića 6, kancelarija 11

Mesto rešavanja predmeta:
Кomesarijat za izbeglice Republike Srbije, Narodnih heroja 4, Novi Beograd

Rad sa strankama: 07.30-15.30

Telefon za informacije: 8241-653