Saglasnost za promenu boravišta izbeglog/prognanog lica

Datum: . Objavljeno u Избегла и прогнана лица.

Odeljenje za opštu upravu

Potrebna dokumentacija:
- Zahtev stranke
- Dokaz da poseduje nepokretnost u opštini u koju se preseljava ili izjava vlasnika nepokretnosti u koju se lice preseljava da ga prima na smeštaj, overena u opštini
- Dokaz da je nepokretnost u koju se lice preseljava u svojini lica koje ga prima na smeštaj
- Saglasnost izdaje poverenik za izbeglice na osnovu saglasnosti poverenika iz opštine u koju se lice preseljava

Mesto predaje dokumentacije:
Zgrada Opštine Mladenovac, Janka Кatića 6, kancelarija 11

Mesto rešavanja predmeta:
Povereništvo za izbeglice GO Mladenovac, Janka Кatića 6, kancelarija 11

Rad sa strankama: 07.30-15.30

Telefon za informacije: 8241-653