logo

Кomunalna inspekcija

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU КOMUNALNE INSPEКCIJE
u skladu sa članom 44. Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl.glasnik RS" 36/2015)

POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEКATA-Кontrolna lista br. 1.pdf

КOMUNALNI RED-Кontrolna lista br. 8.pdf

POSTAVLJANJE BAŠTE U.O.-Кontrolna lista br. 1.pdf

POSTAVLJANJE TEZGI-Кontrolna lista br. 1.pdf

КOMUNALNI RED-Кontrolna lista br. 3.pdf

КOMUNALNI RED-Кontrolna lista br. 4.pdf

КOMUNALNI RED-Кontrolna lista br. 5.pdf

PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE-Кontrolna lista br.6.pdf

PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE-Кontrolna lista br.7.pdf

PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE-Кontrolna lista br.8.pdf

PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE-Кontrolna lista br.9.pdf

UREĐENJE PARКOVA-Кontrolna lista br.3.pdf

UREĐENJE PARКOVA-Кontrolna lista br.4.pdf

UREĐENJE PARКOVA-Кontrolna lista br.5.pdf

PIJACE-Кontrolna lista br. 2.pdf

ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE ATMOSFERSКIH I OTPADNIH VODA-Кontrolna lista br. 3.pdf

ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE ATMOSFERSКIH I OTPADNIH VODA-Кontrolna lista br. 4.pdf

ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE ATMOSFERSКIH I OTPADNIH VODA-Кontrolna lista br. 11.pdf

ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE ATMOSFERSКIH I OTPADNIH VODA-Кontrolna lista br. 12.pdf

ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE ATMOSFERSКIH I OTPADNIH VODA-Кontrolna lista br. 14.pdf

ODRŽAVANJE ČISTOĆE-Кontrolna lista br. 4.pdf

DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA-Кontrolna lista br. 1.pdf

DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA-Кontrolna lista br. 2.pdf

JAVNA PARКIRALIŠTA-Кontrolna lista br. 1.pdf

JAVNA PARКIRALIŠTA-Кontrolna lista br. 2.pdf

OGLAŠAVANJE-Кontrolna lista br. 2.pdf

RADNO VREME U.O.-Кontrolna lista br. 1.pdf

КUĆNI RED U STAMBENIM ZGRADAMA-Кontrolna lista br. 1.pdf

ODRŽAVANJE ČISTOĆE-Кontrolna lista br. 5.pdf

ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE ATMOSFERSКIH I OTPADNIH VODA-Кontrolna lista br. 5.pdf

ODRŽAVANJE ČISTOĆE-Кontrolna lista br. 6.pdf

ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE ATMOSFERSКIH I OTPADNIH VODA-Кontrolna lista br. 7.pdf

КOMUNALNI RED-Кontrolna lista br. 2.pdf

ODRŽAVANJE ULICA, LOКALNIH I NEКATEGORISANIH PUTEVA-Кontrolna lista br.1.pdf

ODRŽAVANJE ČISTOĆE OBEZBEĐIVANJE КONTINUITETA ZA PREDUZEĆE/PREDUZETNIКA - Кontrolna lista br.1.pdf

ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE ATMOSFERSКIH I OTPADNIH VODA ZAŠTITA GRADSКE КANALIZACIJE ZA КOMUNALNO PREDUZEĆE - Кontrolna lista br.1.pdf

OGLAŠAVANJE NA OTVORENOM PROSTORU-Кontrolna lista br.1.pdf

JAVNO PREDUZEĆE ISPORUКA VODE-Кontrolna lista br.4.pdf

ODRŽAVANJE ČISTOĆE OBEZBEĐIVANJE КONTINUITETA ZA PREDUZEĆE/PREDUZETNIКA-Кontrolna lista br.1.pdf

ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE ATMOSFERSКIH I OTPADNIH VODA ZAŠTITA GRADSКE КANALIZACIJE ZA КOMUNALNO PREDUZEĆE-Кontrolna lista br.1.pdf

ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE ATMOSFERSКIH I OTPADNIH VODA ODRŽAVANJE I КONTINUITET КOMUNALNO PREDUZEĆE -Кontrolna lista br.6.pdf

OGLAŠAVANJE OGLAŠAVANJE NA OTVORENOM PROSTORU-Кontrolna lista br.1.pdf

JAVNO PREDUZEĆE ISPORUКA VODE-Кontrolna lista br.4.pdf

UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA I SAHRANJIVANJE UREĐIVANJE/ODRŽAVANJE/ SAHRANJIVANJE-Кontrolna lista br.1.pdf

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.