Poplave 2018

Решење - Томислав Маринковић

Datum: . Objavljeno u Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр. III-03-217-198/2018 од  21.6.2019. године.

Решење можете преузети овде