Poplave 2018

Решење - Драган Дедић

Datum: . Objavljeno u Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр. III-03-217-128/2018 од 19.6.2019. године.

Решење можете преузети овде