Poplave 2018

Решење - Милија Јовановић

Datum: . Objavljeno u Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр. III-03-217-138/2018 од 25.7.2019. године.

Решење можете преузети овде