Poplave 2018

Решење - Слободан Тутуновић

Datum: . Objavljeno u Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр. III-03-217-226/2018 од 22.8.2019. године.

Решење можете преузети овде