Planovi

Planovi komunalne inspekcije

Datum: . Objavljeno u Planovi.

Na osnovu člana 2. Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) inspekcijski nadzor je posao državne uprave koga vrše i organi jedinica lokalne samouprave, s ciljem da se preventivnim delovanjem ili nalaganjem mera obezbedi zakonitost i bezbednost poslovanja i postupanja nadziranih subjekata i spreče ili otklone štetne posledice po zakonom i drugim propisom zaštićena dobra, prava i interese (život i zdravlje ljudi, životna sredina, biljni i životinjski svet, imovina, prava i interesi zaposlenih i drugih radno angažovanih lica, privreda i poštena tržišna utakmnica, javni prihodi, nesmetan rad organa i organizacija, komunalni red i dr.).

Plan inspekcijskog nadzora zasniva se na utvrđenom stanju u oblasti inspekcijskog nadzora i proceni rizika.