Aktuelnosti

Održana 87. sednica Veća

Datum: . Objavljeno u Aktuelnosti.

 

U maloj sali opštine održana je 87. sednica Veća gradske opštine Mladenovac na kojoj su razmatrane i usvojene sve tačke dnevnog reda.

                                                                  D N E V N I   R E D

 

1. PREDLOG REŠENjA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA BUDžETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC      

 2. PREDLOG REŠENjA O KORIŠĆENjU SREDSTAVA OPREDELjENIH BUDžETOM GRADA BEOGRADA   

3.  RAZNO