Aktuelnosti

Održana 34. sednica Veća

Datum: . Objavljeno u Aktuelnosti.

 

U maloj sali opštine održana je 34. sednica Veća gradske opštine Mladenovac na kojoj su razmatrane i usvojene sve tačke dnevnog reda.

           

1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU PROGRAMA POSLOVANjA JKP "PIJACE MLADENOVAC" ZA 2020. GODINU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2020. GODINU SA NACRTOM REŠENjA

 2.    IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU PROGRAMA POSLOVANjA JKP "MLADENOVAC" ZA 2020. GODINU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2020. GODINU SA NACRTOM  REŠENjA

3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU PROGRAMA POSLOVANjA  JKP "PARKING SERVIS MLADENOVAC" ZA 2020. GODINU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ, SA NACRTOM REŠENjA

4. NACRT ODLUKE O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

5. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

6.  IZVEŠTAJ O RADU UPRAVE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC, ZA PERIOD OD 1.1.2021. - 30.6.2021. GODINE

7.  IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA KORISNIKA SREDSTAVA BUDžETA GO MLADENOVAC ZA PERIOD 1.1.2021. -  30.6.2021. GODINE

8. PROTOKOL O NAMERAMA USPOSTAVLjANjA SARADNjE U OBLASTI KULTURE I OBRAZOVANjA IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC (REPUBLIKA SRBIJA) I OPŠTINE PALE (REPUBLIKA SRPSKA), SA PREDLOGOM  REŠENjA

9. NACRT ODLUKE O SARADNjI IZMEĐU GRASKE OPŠTINE MLADENOVAC, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE PALE, REPUBLIKA SRPSKA

10. PREDLOG DOPUNE PROGRAMA SANACIJE ASFALTIRANjEM NEKATEGORISANIH PUTEVA, ULICA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2021. GODINU    

11. RAZNO

IMG 20210923 090546
IMG 20210923 090555
IMG 20210923 090602
IMG 20210923 090617