Градска општина Младеновац
Посета чланова мисије ОЕБС-а за инклузију Рома Штампа
09. март 2017.
 

Чланови мисије ОЕБС у Србији за инклузију Рома, разговарали су са представницима градске општине Младеновац о интеграцији припадника ромске националне заједнице и резултатима мобилних тимова за инклузију Рома.

Како је рекао Владимир Русић, саветник за Мобилне тимове, главни циљ ОЕБС-а био је да помогне формирање мобилних тимова како би се створила трајна веза између институција на националном и локалном нивоу са припадницима ромске заједнице.

Пројектом који је финансирала Европска унија формирана је мрежа мобилних тимова и координатора у 20 општина и градова у Србији који сваког месеца подносе извештаје и сарађују како би поправили услове живота Рома у Србији.

Градска општина Младеновац једина је општина у Србији која је самостално, ван овог пројекта, формирала крајем 2016. године, локални Мобилни тим за инклузију Рома за шта је похваљена од представника мисије ОЕБС-а као и иницијатор ове идеје, члан Већа градске општине Младеновац Сузана Васић.

Мобилни тим за инклузију Рома градске општине Младеновац има пет чланова и чине га члан Већа градске општине Младеновац задужен за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права, представници Центра за социјални рад Београд, одељење Младеновац и Националне службе за запошљавање, филијала Младеновац као и здравствена медијаторка и педагошки асситент за територију градске општине Младеновац.

Тим је од свог оснивања радио на редовним посетама ромским насељима, однoсно испитивањима потреба ромске заједнице у општини, посебно у областима образовања, здравствене и социјалне заштите и запошљавања

Председник градске општине Младеновац, Владан Глишић, рекао је да је формирање Мобилног тима један од корака општине Младеновац у стварању ефикасног плана за решавање различитих проблема Рома који ће дати дугорочне резултате. Глишић је истакао да се градска општина Младеновац ангажовала на решавању инфраструктурних проблема у ромским насељима али да су образовање и едукација основ за реално унапређење положаја Рома како би се оспособили за равноправно учешће на тржишту рада.

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 09. 03. 2017.