Поплаве 2018

Решење - Миодраг Стекић

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр.III-03-217-143/2018  од 20.8.2019. године.

Решење можете преузети овде