logo

Питања и одговори

Поштовани,

у вези јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа  и станова на територији општине Младеновац имамо следећа питања:

 1. Да ли је дозвољена измена пријавног обрасца (прилог 1) у делу "ЦЕНОВНИ ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА И УСЛУГА". Због великог броја производа и услуга које нудимо потребан нам је већи број редова и колона.

 2. Да ли у табели ценовник треба да наведемо цене са или без ПДВ-а (или обе). У прилогу шаљемо потенцијални изглед табеле са ценама.

Унапред захваљујемо на брзом одговору.

Са поштовањем

Вујић инвест доо, Ваљево

Поштовани,

у вези вашег питања које се односи на Јавни позив за учешће директних корисника  (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова  на територији градске општине Младеновац, конкретно за прилог 1- пријавни образац, потребно је да сву документацију преузмете са сајта Градске општине Младеновац  https://www.mladenovac.gov.rs , у самом пријавном обрасцу – 1, дата су сва потребна објашњења (пример попуњеног пријавног обрасца Прилога – 1 који сте нам доставили није преузет са сајта Градске општине Младеновац и самим тим је неисправан) .

У табели ценовник наведите цене са и без ПДВ-а.

Срдачан поздрав,

Јелена Митровић Срећковић


24.9.2023. (питање послато ел. поштом)

Можете ли нам објаснити процедуру и да ли је конкурс тренутно активан. Мој отац жели да конкурише за ово. Објасните нам процедуре и шта све треба да поднесемо...Да ли је ово тренутно активна процедура...?

Поштовани,

У току је Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији градске општине Младеновац број IV-00-06-28/2-2/2023.Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, а најдуже до 30.11.2027. године. Обавезна документација уз пријаву која се доставља налази се у поглављу III Јавног позива, а сама процедура је дефинисана Јавним позивом.

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији градске општине Младеновац за 2023. годину још увек није расписан.

Све информације можете наћи на сајту https://www.mladenovac.gov.rs на страници Енергетска ефикасност 2023, као и на огласним таблама ГО Младеновац и услужног центра ГО Младеновац.

Срдачан поздрав,

Јелена Митровић Срећковић


5.10.2023. (питање послато ел. поштом)

Поштовани, Примили смо Обавештење за  "чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србије" где сте нас одбили јер не испуњавамо услове.

Да ли постоји могућност да се ти услови исправе?

Поштована,

Уз Обавештење од 5.10.2023.г., доставили смо вам и Решење од 5.10.2023.г, којим је у члану II диспозитива утврђено да не испуњавате услове за спровођење мера енергетске санације из Јавног позива (нисте одбијени наведеним решењем), а у образложењу решења је таксативно наведено да пријава коју сте доставили садржи недостатке који се огледају у следећем :

1) Пријавни образац  (Прилог 1) који је привредни субјект доставио није образац прописан од стране градске општине Младеновац (Пријавни образац - Прилог 1 објављен је уз Јавни позив као његов саставни део) те да је као такав неисправан, а уз то није потписан и оверен печатом,

2) Изјаву (Прилог 2) - образац такође није образац који је прописан од стране градске општине Младеновац (образац Изјаве - Прилог 2 објављен је уз Јавни позив као његов саставни део), те да је као такав неисправан, а уз то није потписан и оверен печатом.

Energy Net Solution, свакако може поново да достави пријаву на Јавни позив за учешће директних корисника.


5.10.2023. (питање послато ел. поштом)

Како не могу да Вас добијем на фиксни телефон, а желели би да конкуришемо код Вас у општини.

Шаљем Вам маил да ми растумачите пар ствари:

1. Није ми јасно да ли треба да шаљемо комлетно нову докуметацију или је довољно само да пошаљемо обрасце ко је би спојили са нашом документацијом?

2. Како обрасци нису потисани са Ваше стране, да ли то значи да неко треба да их донесе лично како би Ви потисали исте, јер Ваши обрасци и на сајту нису потисани са Ваше стране?

3. Да ли уз докуметацију треба да доставимо и  Ваш Јавни позив, како би документација била исправна?

Срдачан поздрав,

Поштована,

У међувремену смо ступили у контакт телефонским путем и разрешили све недоумице око достављања обавезне  документације на Јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте).

Срдачан поздрав,

Јелена Митровић Срећковић


 9.10.2023. (питање послато ел. поштом)

Поштована,

Молим за информацију да ли могу поднети пријаву за замену постојећег котла на гас, новим,  котлом на гас веће ефикасности.

С поштовањем,

Биљана Петровић

Поштована,

на званичној интернет презентацији ГО Младеновац и на огласним таблама истакнуто је Обавештење крајњим корисницима бесповратних средстава – домаћинствима на територији градске општине Младеновац број IV-00-06-28/8-2/2023 од 6.10.2023. године,  у којем између осталог стоји  “стопира се Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова број IV-00-06-28/6-2/2023 од 5.10.2023.године, и обуставља се пријем пријава грађана.”

У прилогу вам  достављам Обавештење број IV-00-06-28/8-2/2023 од 6.10.2023. године.

У Јавном позиву јасно је утврђено који котао којим котлом може да се замени и то је прецизирано мером 4 и мером 5:  “мера 4) замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас, мера 5) замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу.”

Срдачан поздрав,

Јелена Митровић Срећковић


11.10.2023. (питање послато ел. поштом)

Поштовани,

Молим за одговор зашто нас нема на листи привредних субјеката за меру 9. Нисмо добили никакво обавештење о томе.

Срдачан поздрав,

Ана Стаменковић

SORABI RS

Поштована,

Комисија за реализацију мера енергетске санације - спровођење јавних  конкурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру Пројекта "Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији",  извршила је последњи пресек стања достављених пријава привредних субјекта закључно са пријавама приспелим на дан 29.9.2023. године, и формирала је допуњену листу Привредних субјеката закључно са пријавама приспелим на дан 29.9.2023. године.  Ваша пријава заведена на писарници ГО Младеновац дана 2.10.2023.г.,  у 10:00 часова.

На једној од наредних седница, Комисија ће утврђивати испуњеност услова за избор привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији градске општине Младеновац, по пријавама пристиглим почев од дана 30.9.2023.г, на Јавни позив. Након тога, свим привредним субјектима чије су пријаве на писарници ГО Младеновац заведене почев од дана 30.9.2023.г., биће  достављено Обавештење, којим ће Комисија  да обавестити привредног субјекта, да је на основу решења Комисије утврђено да привредни субјект испуњава /не испуњава  услова за избор привредног субјекта за спровођење мера енергетске санације из Јавног позива.

Срдачан поздрав,

Јелена Митровић Срећковић


 13.10.2023. (питање послато ел. поштом)

Поштовини,

Да ли је у току јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације кућа и станова? И да ли има места и да ли могу да се пријавим?

Хвала

Поштована,
Све информације које се односе на Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији градске општине Младеновац за 2023. годину, број IV-00-06-28/6-2/2023 од 5.10.2023.године, доступне су на интернет презентацији ГО Младеновац у оквиру секције Енергетска ефикасност 2023 и на огласним таблама ГО Младеновац и Услужног центра ГО Младеновац.
 
Срдачан поздрав,
Јелена Митровић Срећковић
  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.