logo

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор врши послове који се односе на:
- управно-правне послове по захтевима за експропријацију неизграђеног и изграђеног грађевинског земљишта и административни пренос права коришћења, као и поништаја решења о административном преносу; спровођење поступка споразумног одређивања накнаде по правноснажности решења о експропријацији непокретности и код фактичког заузећа грађевинског земљишта; поступање по раније утврђеним надлежностима у поступцима утврђивања права коришћења и изузимања неизграђеног грађевинског земљишта и поништаја решења о изузимању који нису правноснажно окончани;

-управно-правне послове за исељење лица усељеног безправног основа у стан или заједничке просторије стамбене, односно стамбено-пословне зграде; управно-правне и стручне послове за Комисију за враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу ПЗФ-а и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа; управно-правне и стручне послове за Комисију за отуђење грађевинскогземљишта која на основу овлашћења градоначелника Града Београда спроводи поступак отуђења грађевинског земљишта ради изградње објеката до 5000 м2, односно ради озакоњења објектата до3000 м2 БРГП, у складу са законом и актима града; управно-правне и стручне послова за Комисију задавање у закуп пословног простора којим управља ГО Младеновац; обезбеђивање документације за потребе изградње, адаптације и санације објеката који су у фонду пословног простора ГО Младеновац, у јавној својини града Београда;

-вођење евиденције закупаца и корисника пословног простора, вршење контроле стања и коришћења пословног простора, припремање предлога инвестиционог одржавања, израђује и учествује у изради програма расподеле средстава од пословног простора заједно са Службом за буџет и финансијске послове и Службом за информатику и заједничке послове и фактурише накнаде за закуп пословног простора; вођење евиденције и издавање уверења о конституисању Скупштина и Савета стамбених зграда; вођење Регистра стамбених заједница за подручје општине и решавање по жалби на закључак регистратора у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда; управљање и вођење евиденције о непокретностимана којима има право коришћења ГО Младеновац која се налази на територији ГО Младеновац, а у јавној својини града Београда и достављање извештаја надлежним органима; прикупљање и достављање архивске документације Агенцији за реституцију у вези са поступком враћања имовине;-

  • издавање потврда о којима орган води службену евиденцију;
  • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
  • друге послове у складу са законом и Статутом градске општине.

КОНТАКТ:

Начелник: Биљана Јовановић
Услужни центар, спрат
тел. 8241-625, факс. 8233-766
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.