logo

Одобрење за постављање тезги и других покретних привремених објеката

(тезга, расхладна витрина, конзерватор за сладолед, апарат за кокице, колица - тезга за продају брзе хране, сталак за продају балона)

Потребна документација:
- Образац захтева
- Одлука о избору корисника места за постављање покретног привременог објекта * (* не доставља се уз захтев за постављање расхладне витрине и конзерватора за сладолед)
- Решење Агенције за привреднe регистрe са матичним бројем и ПИБ-ом
- Уговор о отварању пословног рачуна, картон депонованих потписа и фотокопију личне карте
- Уверење Управе јавних прихода о измиреним обавезама
- Доказ о уплати административне таксе

Општинска административна такса (за подношење захтева)
износ: 300 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Општина Младеновац

Општинска административна такса (за доношење решења)
износ: 2.064,00 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Општина Младеновац

Место набавке обрасца:
Услужни центар, приземље или преузмите OVDE

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница

Место решавања предмета:
Услужни центар, спрат, Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Телефони за информације: 8241-693 и 8241-679

Рад са странкама: 07.30-15.30


Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.