• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Локална самоуправа
Месне заједнице Штампа
31. март 2011.

panorama

 

Ради непосредног задовољавања потреба и интереса становника на одређеном подручју Општине осниване су месне заједнице. У месној заједници се образује Савет месне заједнице или други орган.

 

Младеновац има 24 месне заједнице, од којих пет градских, четири приградске и 15 сеоских месних заједница.

Надлежности месне заједнице:
- доноси Статут месне заједнице и друга акта месне заједнице,
- образује органе за потребе месне заједнице,
- утврђује заједничке потребе које се задовољавају у месној заједници и обезбеђује за то потребна средства,
- одлучује о самодоприносу на подручју месне заједнице,
- врши и друге послове од заједничког интереса за грађане.

Месне заједнице, председници савета МЗ и контакт телефони:
МЗ "Ковачевац", Драган Ђукић, 8213-411, 064-3232-182
МЗ "Рабровац", Марко Јаковљевић, 062-819-1186
МЗ "Дубона", Добрица Петровић, 063-7507-497
МЗ "Сенаја", Владица Димитријевић, 8256-384, 064-142-5679
МЗ "Рајковац", Мијодраг Мијаиловић, 8237-555, 065-8237-105
МЗ "Велика Иванча", Радојица Јовановић, 063-313-332, 8212-092 и Драган Митровић, 064-6653-676, 8212-660
МЗ "Шепшин", Ранче Стевановић, 8203-659, 066-5190-916
МЗ "Мала Врбица", Томислав Taнасковић, 063-330-459
МЗ "Кораћица", Александар Марковић, 064-151-9967
МЗ "Марковац", Светислав Ратковић, 8211-161, 069-343-6233
МЗ "Влашка", Александар Радојковић, 8201-708, 064-670-4138
МЗ "Велика Крсна", Синиша Ристић, 065-8215-449
МЗ "Јагњило", Небојша Лазаревић, 063-834-4242
МЗ "Пружатовац", Драган Адамовић, 063-7700-285
МЗ "Амерић", Зоран Марковић, 064-178-6925
МЗ "Међулужје", Славиша Симић, 6236-411
МЗ "Границе", Слободан Секулић, 065-308-9740 и Љубомир Петровић, секретар, 8230-683, 062-663-046
МЗ "Село Младеновац", Зоран Танасијевић, 8232-731, 065-3772-054
МЗ "Центар", Горан Спасојевић, 064-2081-112
МЗ "Драпшин", Иван Илић, 8234-699, 063-404-700
МЗ "25. мај", Горица Ђорђевић, 062-250-291
МЗ "Баташево", Радомир Павловић, 064-1330-984
МЗ "Влашко Поље", Ненад Јанковић, 8201-412, 063-107-9433
МЗ "Селтерс", Дарко Вујичић, 064-2456-582