logo

Актуелности

Усвојен Статут Младеновца

Усвојен Статут Младеновца

Градска општина Младеновац данас је добила највиши правни акт. На данашњој 5. седници СО Младеновац, већином гласова (43 за, 7 против) усвојен је Статут градске општине Младеновац.


Свих 13 тачака данашњег дневног реда усвојено је већином гласова. Осим усвајања статута данашње заседање облежило је и усвајање два битна Плана детаљне регулације, "Караматићево двориште" и "Центар 1 и 2" којима се стварају услови за уређење центра нашег града. Општина Младеновац добила је новог јавног правобраниоца, а изменом претходне одлуке број општинских стипендиста је повећан. Такође одборницима је достављена пресуда Окружног суда у Београду којом се одбија жалба Владана Јеремића изјављена против одлуке СО Младнеовац да не одузме мандате групи одборника који су се отцепили од СРС – а и формирали засебну одборничку групу.


ДНЕВНИ РЕД

1. ПРЕДЛОГ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

- Без дуготрајне расправе по овој тачки дневног реда Скупштине је усвојила Предлог Статута градске општине Младеновац уз предложене измене које се односе на рок за усаглашавање општинских прописа са статутом који је са периода од годину дана измењен на шест месеци.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2008. ГОДИНУ

- Други ребаланс буџета у року од три месеца резултат је повећања прихода у општинској каси. Буџетске промене настале од последњег ребаланса буџета објаснила је Анђелка Миловановић, начелница Службе за буџет и финансијске послове. Она је нагласила да су се буџетски приходи увећали у периоду од претходног ребаланса до данас са 610.524.425 динара на 656.172.776 динара. Према њеним речима вишак од скоро 46 милиона динара настао је као резултат повећање наплате накнаде за уређење грађевинског земљишта где је био највећи скок, као и накнаде за коришћење грађевинског земљишта. Такође увећани су приходи од камата и од локалних комуналних такси, а целокупни приход је у складу са законом распоређен на економске класификације које су биле недовољне за покривање у овом делу, односно за трошкове који нису били планирани у овом периоду.

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2008. ГОДИНУ

- У складу са претходном одлуком дошло је и до промене програма уређења грађевинског земљишта. Додате су нове ставке од којих су најинтересантније откуп парцеле војног комплекса "Багремар" у износу од 70.000.000 динара за шта је планиран новац из градске касе, као и Посебна средства у износу од 37.613.797 динара. Објашњење је дао Бранислав Јовановић, председник општине Младеновац.
– Скупштина је донела одлуку о откупу впјног комплекса "Сајмиште" за шта је одвојено 37 милиона динара. Процену вредности "Багремара" је вршила Пореска управа. То је оно што се даје војсци за њихове потребе, односно према мојим сазнањима, решавање стамбених питања војних лица. За "Сајмиште" се чека сагласност Републичке дирекције за имовину да може да се врши размена и то траје преко годину дана.


Што се тиче "Багремара" да би се донеле одговарајуће одлуке у војсци потребно је да се донесе оваква одлука са наше стране и ако сте приметили начин финсирања овог посла је преко Скупштине града Београда и овде почиње практично да делује нови статут и изједначавање потреба и статуса свих општина – рекао је Јовановић. Говрећи о новцу опредељеном за Посебна средства он је рекао да ту, између осталог, улазе и трошкови за уређење дела објекта старе Управе прихода за нове просторије Друштва "Делфин", део новца је коришћен и за набавку новог паука уз прибављену сагласност Градноначелника. Резрвисна средства о чијој употреби одлучује Општинско веће су између остало предвиђена и за функционисање ЈПИ "Младеновац" до коначне приватизације овог јавног предузећа, а такође и премештање робног дела зелене пијаце на нову локацију изискују део новца предвиђених овом ставком – закључио је Јовановић.

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ОСЛОБАЂАЊА ПЛАЋАЊА КАМАТЕ ЗА НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

- Усвојеном одлуком рок за измирење дуговања без камате продужен је до 31. децембра 2008. године.

5. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

- Са места јавног правобраниоца општине Младеновац разрешена је Зора Антонијевић, дипломирани правник, а на ту функцију именована је Весна Милић - Сјеран, дипломирани правник. Одборнике опозиције су интересовали разлози за ову смену на шта је председник општине Јовановић, одговорио да се ради о промењивости са функција те да нико није изабран на неко место доживотно. Он је рекао да је нормално да се људи мењају како би било боље него што је било и да је то оно што покреће људе да раде.

6. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "КАРАМАТИЋЕВО ДВОРИШТЕ" У МЛАДЕНОВЦУ

- Тачка је усвојена.

7. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЦЕНТАР 1 И 2" У МЛАДЕНОВЦУ

– План је усвојен уз претходно обавештење председника општине да му је достављен папир са потписима групе грађана који су предложили да се на данашњем заседању Скупштина не изјашњава о овој тачки. Јовановић је рекао да процедура за израду овог плана траје више од годину дана и да су задовољени сви законски предуслови за његово усвајање како би се приступило уређењу града.

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП "ДИП МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ О ПРЕНОСУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА НА ОСНИВАЧА ОПШТИНУ МЛАДЕНОВАЦ

- Тачка је усвојена.

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА УСТАНОВЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНЕ СЛУЖБЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА"

- Тачка је усвојена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЛАДЕНОВЦА ЗА ПЕРИОД 1.1. - 31.12.2007. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 2007. ГОДИНУ

- Извештај је усвојен и дата је сагласност на одлуку у расподели добити.

11. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ:
- Комисије за представке и предлоге;

- 1. Марија Обрадовић, одборник
- 2. Магдалена Перенчевић, одборник
- 3. Мијодраг Мијаиловић, одборник
- 4. Анђелка Анђелковић, одборник
- 5. Драгослав Стојковић, одборник


- Комисије за одређивање назива улица и тргова;

- 1. Предраг Чокић, одборник
- 2. Милета Гавриловић, одборник
- 3. Момчило Давидовић, одборник
- 4. Жељко Бркић, одборник
- 5. Горан Миленковић, одборник


- Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправа у Младеновцу;

- 1. Никола Јаношевић, одборник
- 2. Богдан Вуксановић, одборник
- 3. Добрица Недељковић, одборник
- 4. Драгослав Стојковић, одборник
- 5. Данијел Пантић, одборник
- 6. Срдан Аргакијев, одборник
- 7. Драган Павловић, одборник


- Координационог одбора за израду локалног еколошког акционог плана;

- 1. Бранислав Јовановић, председник
- 2. Дејан чокић, заменик председника
- 3. Мирјана Симовић, члан
- 4. Снежана Трипковић, члан
- 5. Мирјана Миливојчевић, члан
- 6. Анђелка Миловановић, члан
- 7. Славиша Ђукановић, члан
- 8. Весна Јанковић, члан
- 9. Весна Милић – Сјеран, члан
- 10. Милица Зечевић, члан
- 11. Гордана Бјеличић, члан
- 12. Љуба Гркавац, члан
- 13. Биљана Петковић, члан
- 14. Радомир Јовичић, члан


- Комисије за спровођење комасације;

- 1. Ксенија Филиповић, председник и Сања Радосављевић, заменик
- 2. Владимир Петровић, члан и Владанка Исаиловић, заменик
- 3. Миодраг Степић, члан и Зоран Чолић, заменик
- 4. Биљана Петковић, члан и Јелена Милашиновић, заменик
- 5. Мирослав Р. Михаиловић, члан и Дарко Марковић, заменик
- 6. Горан Стевановић, члан и Радослав Јанковић, заменик
- 7. Милорад Манојловић, члан и Предраг Петровић, заменик
- секретар Комисије – Слађана Жујевић

- Хералдичке комисије;

- 1. Златко Младићевић, председник
- 2. мр Душан Стојковић, члан
- 3. Драган Марковић, члан


- Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите

- 1. Саша Милић, члан
- 2. Предраг Степић, члан
- 3. Маја Анић, члан
- 4. Ивана Селенић, члан
- 5. Гордана Баљић, члан


- Комисије за јавна признања;

- 1. Бранислав Јовановић, председник и Зоран Шекуларац, заменик
- 2. Дејан Чокић, члан и Горица Ђорђевић, заменик
- 3. Јасмина Чабрило, члан и Нада Торбица, земеник
- 4. Живорад Станојевић, члан и Боса Максимовић, члан
- 5. Миољуб Узелац, члан и Марко Стојановић, заменик


12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ ПОЈЕДИНИХ ЕЛЕМЕНАТА ГРБА ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ - Тачка је усвојена.

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ ОПШТИНСКЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ. - Усвојеном одлуком повећан је број студената који могу остварити право на општинску стипендију за школску 2008/2009. годину са двадесет на тридесет академаца.Уз приложени материјал одборницима је достављена пресуда Окружног суда у Београду од 3.10.2008. године у већу састављеном од судија Слађане Бошковић, председника већа, Жељка Шкорића и Живане Ђукановић, чланова већа, а по жалби Јеремић Владана изјављеној због недоношења одлуке о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Младеновац. Жалба Владана Јеремића, председника одбрничке групе Српска радикална странка – Томислав Николић је одбијена.

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Управи ГО Младеновац:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Telefon: 0118241656
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.