logo

Odobrenje za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata

(tezga, rashladna vitrina, konzervator za sladoled, aparat za kokice, kolica - tezga za prodaju brze hrane, stalak za prodaju balona)

Potrebna dokumentacija:
- Obrazac zahteva
- Odluka o izboru korisnika mesta za postavljanje pokretnog privremenog objekta * (* ne dostavlja se uz zahtev za postavljanje rashladne vitrine i konzervatora za sladoled)
- Rešenje Agencije za privredne registre sa matičnim brojem i PIB-om
- Ugovor o otvaranju poslovnog računa, karton deponovanih potpisa i fotokopiju lične karte
- Uverenje Uprave javnih prihoda o izmirenim obavezama
- Dokaz o uplati administrativne takse

Opštinska administrativna taksa (za podnošenje zahteva)
iznos: 300 dinara
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj: 82-070
svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
primalac: Opština Mladenovac

Opštinska administrativna taksa (za donošenje rešenja)
iznos: 2.064,00 dinara
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj: 82-070
svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
primalac: Opština Mladenovac

Mesto nabavke obrasca:
Uslužni centar, prizemlje ili preuzmite OVDE

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar, Pisarnica

Mesto rešavanja predmeta:
Uslužni centar, sprat, Odeljenje za komunalne, građevinske i poslove zaštite životne sredine

Telefoni za informacije: 8241-693 i 8241-679

Rad sa strankama: 07.30-15.30

 

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.