• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Веће усвојило ребаланс буџета Штампа
27. фебруар 2015.

Чланови Већа градске општине Младеновац дали су данас сагласност на ребаланс општинског буџета. Сагласност је дата и на ребалнсе ЈП "ДИП-Младеновац" и Туристичке организације.

Осим ових тачака, усвојене су предложене измене у организацији Управе градске општине Младеновац као и Предлог Одлуке о финансијској подршци новорођеној деци на територији Градске општине Младеновац.

 

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д


1. Разматрање Предлога закључка којим се утврђује Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2015. годину;

2. Разматрање Предлога закључка којим се утврђује Предлог решења којим се даје сагласност на Ребаланс I Програма пословања ЈП "ДИП-Младеновац", Младеновац;

3. Разматрање Предлога закључка којим се утврђује Предлог решења којим се даје сагласност на Ребаланс I Програма пословања Туристичке организације Младнеовац;

4. Разматрање Предлога закључка којим се утрђује Предлог Одлуке о изменама Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац;

5. Разматрање Предлога закључка којим се утврђује Предлог Одлуке о финансијској подршци новорођеној деци на територији Градске општине Младеновац;

6. Разматрање Предлога закључка којим се Утврђује да је Метропаркинг МЛЦ ДОО са седиштем у Младеновцу, ул. Краљице Марије бр. 32, као непосредни извршилац делатности уговорних обавеза за Метропаркинг д.о.о. Београд, ул. Милована Маринковића бр. 31, уредно и у уговореном обиму извршило све обавезе предвиђене Угвором о поверавању делатности уређења и одржавања јавних паркиралишта бр. II-00-06-3/1107/2011 од 1.11.2011. године и Анексом I истог уговора Уговора бр. II-00-06-3/1110/2014 од 22.9.2014.