• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Одржана седница Привременог органа Штампа
06. јануар 2016.
 

На седници Привременог органа градске општине Младеновац одржаној 5. јануара усвојен је Програм развоја спорта градске општине Младеновац од 2016 до краја 2018. године.


Привремни орган је усвојио све тачке дневног реда.


Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ОБАВЕЗЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ИСПЛАТУ

2. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДМЕТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА СА ПРЕДЛОЗИМА РЕШЕЊА:
- Предлог решења о промени висине месечне закупнине за закупца „Пантић-шпед“
- Предлог решења о стављању ван снаге Решења Привременог органа ГО Младеновац, бр. I-00-06-1-36/3/2015 за закупца ТР „Unique store“
- Предлог решења о отказу даљег закупа пословног простора закупцу „Контакт импекс плус“

3. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2016 ДО КРАЈА 2018 ГОДИНЕ

4. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГО МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2015 ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД 1.12.-31.12.2015. ГОДИНЕ

5. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ОВАЛШЋЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГО МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ОБРАСЦА 5, КАО И ТАБЕЛЕ ЗА ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА 463, К БИЛАНС 2015.

6. РАЗНО