• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Одржана седница Већа Штампа
11. август 2016.
 

На данашњој седници Већа градске општине Младеновац једногласно су усвојене све тачке дневног реда.


Д Н Е В Н И    Р Е Д


1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ПРИГОВОРА бр. 1348/1 од 21.7.2016. године КОЈИ ЈЕ ИЗЈАВИЛА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И ПЛАНИРАЊЕ "ДИП МЛАДЕНАВАЦ" НА ЗАКЉУЧАК ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ, УРБАНИСТИЧКЕ И ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БР. III-07-350-199/2016

 

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ПРИГОВОРА бр. 1431/1 од 2.8.2016. године КОЈИ ЈЕ ИЗЈАВИЛА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И ПЛАНИРАЊЕ "ДИП МЛАДЕНАВАЦ" НА ЗАКЉУЧАК ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ, УРБАНИСТИЧКЕ И ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БР. III-07-351-898/2016

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ, СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ВИСИНИ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

6. ЗАХТЕВ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, БР. III-00-96-3/496/2016 ОД 10.8.2016.ГОДИНЕ

7. РАЗНО