• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Одржана седница Већа Штампа
22. јануар 2020.

altНа данашњој седници Већа градске општине Младеновац усвојене су следеће тачке дневног реда:

ДНЕВНИ РЕД

1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020.ГОДИНУ

2. ПРЕДЛОЗИ ЗАКЉУЧАКА КОЈИМА СЕ ДАЈЕ ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ НА:

- Упутство за учешће на конкурсу за суфинансирање активности у оквиру пројеката на инвестиционом и текућем одржавању и унапређењу својстава зграда на територији градске општине Младеновац, и

- Упутство за учешће на конкурсу за суфинансирање активности у оквиру пројеката на инвестиционом одржавању(санација, адаптација и реконструкција) и унапређењу својстава зграда на територији градске општине Младеновац

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА РЕЗУЛТАТЕ ПОСТИГНУТЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ И РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

4. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ, НАЧИНУ И КОНТРОЛИ УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЈЕДНОДНЕВНИХ ИЗЛЕТА УЧЕНИКА НИЖИХ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

5. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2020.ГОДИНУ

6. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020.ГОДИНУ

7. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО МЛАДЕНОВАЦ:

- ОШ Бора Лазић на име финансирања једнодневних излета ученика нижих разреда и на име превоза наставника и ученика у Републику Српску у оквиру програма размене ученика

- ОШ Милица Милошевић на име финансирања једнодневних излета ученика нижих разреда

- ОШ Биса Симић на име финансирања једнодневних излета ученика нижих разреда

- ОШ Живомир Савковић на име финансирања једнодневних излета ученика нижих разреда

- Гимназији Младеновац на име трошкова похађања ученика програму истраживачке станице Петница

- ОШ Момчило Живојиновић на име финансирања једнодневних излета ученика нижих разреда

- ОШ Свети Сава на име финансирања једнодневних излета ученика нижих разреда

- ОШ Коста Ђукић на име финансирања једнодневних излета ученика нижих разреда

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У КОРИСТ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

11. РАЗНО