• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Одржана седница Већа Штампа
12. фебруар 2020.

altНа данашњој седници Већа градске општине Младеновац усвојене су следеће тачке дневног реда:

ДНЕВНИ РЕД

1. РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ЈКП"МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020.ГОДИНУ

2.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈКП"МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ

3. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ НЕНОВЧАНОГ УЛОГА КОЈИ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УНОСИ У ЈКП"ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ

4. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА "ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ

5. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ УРЕЂЕНИХ ПОСЕБНИХ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА УПРАВЉАЊЕ ЈКП"ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ

6. РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕБАЛАНС 1. ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЈКП"ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020.ГОДИНУ СА ПРЕДЛОЗИМА РЕШЕЊА

7. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, БР.I-00-06-1-26/5/2019 ОД 25.СЕПТЕМБРА 2019.ГОДИНЕ

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА СПОРТСКОГ САВЕЗА МЛАДЕНОВЦА ЗА 2020.ГОДИНУ И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

9. НАЦРТ ОДЛУКЕ О 1.РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020.ГОДИНУ

10. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО МЛАДЕНОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ У 2020. ГОДИНИ

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПРОЈЕКТА "ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ МЛАДЕНОВЦА"

14. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО МЛАДЕНОВАЦ:

- ОШ "ЖИВОМИР САВКОВИЋ" на име штампања школског часописа

- ОШ "СТЕВАН ХРИСТИЋ" на име радова на санацији и адаптацији просторија

17. РАЗНО