• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Седница Скупштине ГО Младеновац заказана за 19.фебруар Штампа
13. фебруар 2020.

alt

На основу члана 63. став 1. Пословника Скупштине градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 48/08), с а з и в а м

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, за 19.2.2020. године (среда) у Великој сали Скупштине градске општине Младеновац, са почетком у 16,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1.ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
3.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ НЕНОВЧАНОГ УЛОГА КОЈИ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УНОСИ У ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА €žПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ УРЕЂЕНИХ ПОСЕБНИХ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА УПРАВЉАЊЕ ЈКП "€žПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ"
6. РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА
7. РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "€žМЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА
8. РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕБАЛАНС 1. ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОЗИМА РЕШЕЊА
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, БР. I-00-06-1-26/5/2019 ОД 25. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 1. РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈE ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ

У прилогу доставља Вам се материјал за предложене тачке дневног реда и записник са двадесеттреће седнице Скупштине градске општине Младеновац.

Молим да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 8241-634.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број I-00-06-1-28/2020, 12.2.2020. године

Заменик председника

 Душан Игњатовић