• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Предлог листе првенства - Избеглице доходовна активност Штампа
26. октобар 2015.

 

На основу члана 14. став 1. Правилника о условима и мерилима,  поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица које имају пребивалиште-боравиште на територији ГО Младеновац, број III-08-561-1-03/2015. од 04.8.2015.године, Комисија објављује : Предлог листе првенства - Избеглице доходовна активност.

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА
( Избеглице доходовне активности )

 

Редни

број

Презиме и име подносиоца захтева

Место порекла

Место становања

Број бодова

1.

Николајевић Радмила

Сарајево БиХ

Младеновац,

Ђуре Јакшића бр. 10

60

2.

Башић Живко

Бенковац, РХрватска

Влашка, Косни пут 21

50

 

Предлог листе реда првенства, објавити на огласној табли и сајту Градске општине Младеновац.

На Предлог листе реда првенства, подносиоци захтева могу уложити приговор Комисији, у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе првенства, преко писарнице или поштом на адресу:

Градска општина Младеновац
Јанка катића бр. 6

Са назнаком: Комисији за  избор корисника за доделу средстава намењених за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица које имају пребивалиште-боравиште на територији ГО Младеновац.


III-08-561-2-03/2015 од 26.10.2015. године                                                    

Председник комисије
Саша Вићентијевић