• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавни позив - подношење пријава за посебне програме у области спорта Штампа
24. фебруар 2016.
 

Привремени орган градске општине Младеновац, на седници одржаној фебруара 2016. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), члана 17. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда"; бр. 3/16), Одлуке о привременом финансирању градске општине Младеновац за период јануар-март 2016. године („Службени лист града Београда“, број 93/15),чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине градске општине Младеновац и образовању Привременог органа градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 42/15), члана 29. Пословника Привременог органа градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", број 44/15) и члана 37. Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст и 38/13), расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење пријава
ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА
У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ


Посебни програми из области спорта утврђени су Законом о спорту и чланом 4. став 1. тачка 2. Одлуке о задовољењу потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда"; бр. 3/16).

У складу са чланом 23. Одлуке из привременог финансирања могу се финансирати посебни програми и програмске активности омладинских категорија (пионири, кадети и јуниори) спортских клубова којима се омогућава континуитет рада и такмичења и то:
- учешће млађих категорија спортиста и спортских екипа на спортским такмичењима    - унапређење заштите здравља спортиста (обезбеђивање прегледа, мерења и тестирања спортиста) и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог васпитања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање
- спречавање негативних појава у спорту.

Средства из буџета градске општине Младеновац износе 1.200.000,00 динара.

Ко има право да се пријави:

Право на подношење пријава имају правна лица која имају регистровано седиште на територији градске општине Младеновац и то:
- Спортски савез Младеновца, у своје име и у име својих чланова
- Спортске организације (спортски клубови и спортска друштва)
- општински грански спортски савези

Носиоци програма, који поднесу годишњи програм којим су обухваћени и посебни програми, не могу за исте активности да поднесу и посебан програм по јавном позиву.

Услови које подносилац пријаве мора да испуни:

1. да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом;
2. да искључиво или претжно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
3. да има седиште на територији градске општине Младеновац;
4. да је директно одговоран за реализацију програма;
5. да је претходно обављао делатност у области спорта најмање две године;
6. да је са успехом реализовао претходно одобрене програме чији је извештај о реализацији прихваћен у целости, осим у случају да програм подноси први пут;
7. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности у складу са Законом, а које су у вези са предлогом програма
8. да располаже капацитетима за реализацију програма.


Пријаве програма се неће разматрати уколико:

1. је подносилац програма у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2. је подносилац програма у блокади пословног рачуна, има пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и
3. је подносилац програма у последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Конкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до 30.11.2016.године.

Пријава програма се подноси најкасније месец дана пре почетка реализације програма.

Потребна документација (Упутство и Образац Пријаве који је саставни део предлога програма) може се преузети са званичне интернет презентације градске општине Младеновац www.mladenovac.rs.

Додатне информације позивом на број телефона 011/8241-625 и 8241-661 или путем е-мејла: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели i Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели , сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број V-00-06-1-61/7/2016, 23. фебруара 2016. године

Председник
Владан Глишић


ПРЕУЗМИТЕ : УПУТСТВО

ПРЕУЗМИТЕ : ОБРАЗАЦ