logo

Озакоњење објеката

Обавештење - озакоњење објеката на које је уписано право својине

Обавештавају се грађани општине Младеновац, да у складу са чл. 6. став 8. Закона о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", број 96/15) предмет озакоњења могу бити и објекти на којима је уписано право својине у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе ("Сл. Гласник РС", број 25/13 и 145/14), пред Републичким Геодетским Заводом - Служба за катастар непокретности Младеновац.

Потребно је у складу са чланом 23. тачка 4. Закона о озакоњењу објеката (" Сл. гласник РС", број 96/15)  поступак покренете подношењем захтева за озакоњење у року од шест месеци од дана ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката (" Сл. гласник РС", број  96/15 од 27.11.2015.год.), а најкасније до 27.05.2016.год.

Захтев се подноси Одељењу за комуналне, урбанистичке, грађевинске и послове заштите животне средине ГО Младеновца- Услужни центра, ул. Краља Петра I број 175 Младеновац.

Уз захтев је потребно да приложите:

1. Оверену копију Решења о упису права својине или извод из листа непокретности о             евиденцији непокретности и правима на њима, као доказ о одговарајућем праву на             грађевинском земљишту као обавезан део документације.

2. За подношење захтева таксу у износу од 300.00динара,

коју треба уплатити на следећи рачун:

жиро рачун бр: 840-742251843-73

модел на број: 97, позив на број 82-070

сврха уплате: Локална административна такса за подношење захтева

Прималац: Општина Младеновац

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ, УРБАНИСТИЧКЕ,

ГРАЂЕВИНСКЕИ ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.