logo

Актуелности

Изборна комисија - проглашење Изборне листе "Драган Ђилас избор за бољи Младеновац"

На основу члана 24. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр.129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11) Изборна комисија градске општине Младеновац, на седници одржаној 18. 3. 2012. године са почетком у 14,00 часова, донела је

Р Е Ш Е Њ ЕI  Проглашава се  Изборна листа број 1 : Драган Ђилас избор за бољи Младеновац, коју је поднела Драган Ђилас избор за бољи Младеновац, за избор одборника у Скупштини градске општине Младеновац на изборима расписаним за 6. мај 2012. године.

II Решење доставити подносиоцу Изборне листе без одлагања.

О б р а з л о ж е њ е

     Овлашћено лице подносиоца Изборне листе Драган Ђилас избор за бољи Младеновац,  на изборима расписаним за 6. мај 2012. године, поднело је дана 17.3.2012. године у 17,20 часова Изборној комисији градске општине Младеновац благовремену и потпуну  Изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини градске општине Младеновац и сву потребну документацију прописану одредбама Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр.129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11), тако да је Изборна комисија донела одлуку као у диспозитиву.

     Поука о правном средству: Против овог Решења може се поднети приговор Изборној комисији градске општине Младеновац у року од 24 часа од часа доношења решења.


ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ


Бр. I-01-013-1/3/2012. од 18.3.2012. године                

Председник
Јован Стрижак

 

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.