logo

Актуелности

Изборна комисија - проглашење Изборне листе "Покренимо Младеновац - Томислав Николић"

На основу члана 24. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр.129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11) Изборна комисија градске општине Младеновац, на седници одржаној 5. 4. 2012. године са почетком у 12,30 часова, донела је


Р Е Ш Е Њ Е

I  Проглашава се  Изборна листа број 5 : ПОКРЕНИМО МЛАДЕНОВАЦ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Партија уједињених пензионера Србије) за избор одборника у Скупштини градске општине Младеновац на изборима расписаним за 6. мај 2012. године.

II Решење доставити подносиоцу Изборне листе без одлагања.

О б р а з л о ж е њ е

Овлашћено лице подносиоца Изборне листе, ПОКРЕНИМО МЛАДЕНОВАЦ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Партија уједињених пензионера Србије) , на изборима расписаним за 6. мај 2012. године, поднело је дана 1.4.2012. године у 17,30 часова Изборној комисији градске општине Младеновац благовремену  Изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини градске општине Младеновац и потребну документацију прописану одредбама Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр.129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11). Провером од стране Комисије утврђено је да Изборна листа садржи недостатке који представљају законску сметњу за проглашење Изборне листе, тако да је подносиоцу дана 2.4.2012.године у 11,30 часова уручен Закључак за откалањање недостатака бр. I-01-013-1/13/2012. Како је подносилац Изборне листе у законском року отклонио недостатке како је садржано у поменутом Закључку, комисија је донела одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог Решења може се поднети приговор Изборној комисији градске општине Младеновац у року од 24 часа од часа доношења решења.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ


Бр. I-01-013-1/20/2012. од 5.4.2012. године                                                    

Председник
Јован Стрижак

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.