logo

Актуелности

Пројекти НВО који се финасирају из буџета ГО Младеновац за период август - децембар 2014. године.

У складу са чланом 19. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 3/13 - пречишћен текст), а након спроведеног Јавног конкурса за финансирање пројеката невладних организација из буџета Градске општине Младеновац за период август-децембар 2014. године, објављује се следеће:

На основу члана 18. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета Градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 3/13 - пречишћен текст), члана 37. Статута Градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 40/10 - пречишћен текст и 38/13), у складу са Одлуком о буџету Градске општине Младеновац за 2014. годину ("Службени лист града Београда", бр. 58/14) и предлогом Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање пројеката невладних организација из буџета Градске општине Младеновац за период од 1. августа до 31. децембра 2014. године, Председник Градске општине Младеновац, доноси:

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД АВГУСТ-ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

 

I - Унији послодаваца Србије - Послодавци Младеновца, са седиштем у Младеновцу, ул. Космајска бр. 3, за пројекат "Развој локалне заједнице, подстицај и развој привредних делатности, туризам, предузетништво, стари и ретки занати" (пријава бр. 3857 од 14.7.2014. године), из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

- Удружењу војних пензионера Србије - ОО Младеновац са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Александра Обреновића бр. 19, за пројекат "Годишњи план делатности на територији градске општине Младеновац" (пријава бр. 3946 од 16.7.2014. године), из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

- Драмском студију "Арлекино бурлеска" са седиштем у Младеновцу, ул. Михајла Миловановића бр. 59 за пројекат "Позориште то смо ми"- позоришне представе за децу (пријава бр. 3885 од 14.7.2014. године), из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

- Омладинској културној организацији "Младеновац" са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Петра I бр. 204, за пројекат "Сви заједно" (пријава бр. 3884 од 14.7.2014. године) из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 160.000,00 динара;

- Међуопштинској организацији савеза слепих Србије - Младеновац, Младеновац, ул. Краља Петра I бр. 106, за пројекат "Активности поводом јубилеја 40 година постојања Савеза" (пријава бр. 3896 од 15.7.2014. године),  из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

- Ловачком удружењу "Варовнице", Младеновац, са седиштем у Младеновцу, ул. Светолика Ранковића бр. 95, за пројекат "Уклањање дивљих депонија и чишћење ловишта" ( пријава бр. 3991 од 17.7.2014. године), из буџета Градске општине Младеновац издваја износ од 20.000,00 динара;

- Савезу удружења бораца народноослободилачког рата - ОО Младеновац, са седиштем у Младеновцу, ул. Јанка Катића бр. 2, за пројекат "Финансирање активности УБНОР-а Младеновац у 2014. години" (пријава бр. 3891 од 15.7.2014. године), из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

- Удружењу младих за интелектуалне услуге, са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Петра I бр. 175, за пројекат "Позориште младих" (пријава бр. 4025 од 18.7.2014. године), из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 30.000,00 динара;

- Друштву за подстицај комуникације и когниције "Логосеум", са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Петра I бр. 241, за пројекат "Потребе старих и особа са инвалидитетом-научимо да помогнемо" (пријава бр. 4032 од 21.7.2014. године ), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 30.000,00 динара;

- Културно уметничком друштву "Војвода Јанко Катић" , са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Петра I бр. 173/4 за пројекат "Програм рада КУД Јанко Катић- за период август-децембар 2014. године" (пријава бр. 3994 од 18.7.2014. године), из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 300.000,00 динара;

- Удружењу за помоћ ментално недовољно развјеним особама "Делфин" са седиштем у Младеновцу, ул. Космајска бр. 3, за пројекат "Раме уз раме" (пријава бр. 3840 од 11.7.2014. године),  из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 100.000,00 динара;

- Националном спортском Савезу слепих и слабовидих, са седиштем у Београду, ул. Устаничка бр. 25, за пројекат "За бољу будућност особа са инвалидитетом у Младеновцу" (пријава бр. 3952 од 16.7.2014. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

- Удружењу бораца рата од 1990 - те општине Младеновац, са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Александра Обреновића бр. 19, за пројекат "Помоћ социјално угроженим члановима удружења" (пријава бр. 3988 од 17.7.2014. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

- Друштву српско руског пријатељства, са седиштем у Младеновцу, ул. Црквена бр. 45/15, за пројекат "Организовање свечане академије, трибине, изложбе, обележавање дама општине, обележавање дана ослобођења Младеновца, сарадња са амбасадом Русије, руским домом културе, обилазак знаменитости, српских и руских светиња, полагање венаца на гробове палих бораца и великана, трибина под називом "Свет без болести", трибина "Крим и Ким" (пријава бр. 4048 од 21.7.2014. године), из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

- Удружењу пензионера општине Младеновац, са седиштем у Младеновцу, ул. Јанка Катића бр. 29, за пројекат "Унапређење услова деловања Удружења" (пријава бр. 3985 од 17.7.2014. године), из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

- Асоцијацији за подршку науке, културе и уметности "НОУМЕНА", са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Александра Обреновића бр. 72/28, за пројекат уметничко-едукативне радионице "У потрази за лепим" (пријава бр. 4024 од 18.7.2014. године), из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 30.000,00 динара;

- Друштву за церебралну и дечију парализу Младеновац са седитем у Младеновцу, ул. Краља Петра I бр. 106, за пројекат "Ванинституционална подршка особама са последицама церебралне и дечје парализе са територије градске општине Младеновац" (пријава бр. 4033 од 21.7.2014. године), из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 30.000,00 динара;

- Омладинском ромском клубу са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Петра I бр. 175, за пројекат "Школа ми је прави дом"  (пријава бр. 4003 од 18.7.2014. године), из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

- Креативном центру "Југомедија" са седиштем у Младеновцу, ул. Вука Караџића бр. 12/1, за пројекат "Медиј је порука" (пријава бр. 4014 од 18.7.2014. године), из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 10.000,00 динара;

- Спортско образовном центру "Ром" са седиштем у Младеновцу, ул. Богдана Поповића бр. 17, за пројекат "Друштвено-економски положај Рома на територији Градске општине Младеновац"  (пријава бр. 4004 од 18.7.2014. године), из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

- Културно уметничком друштву "Романо ило" са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Александра Обреновића бр. 39, за пројекат "Ром значи човек" (пријава бр. 4022 од 18.7.2014. године), из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара и

- Покрету урбане културе "Младеж", са седиштем у Младеновцу, ул. Михаила Миловановића бр. 38/4, за пројекат "Фестивал урбане културе Младеж" (пријава бр. 4028 од 18.7.2014. године), из буџета Градске општине Младеновац издваја се износ од 50.000,00 динара.


II У складу са чланом 13. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 3/13 - пречишћен текст), средства из буџета Градске општине Младеновац намењена за финансирање пројеката невладиних организација  путем Конкурса за 2014. годину нису додељена учесницима Конкурса:

- Културно уметничком друштву "Шумадија" са седиштем у Влашкој, ул. Краља Александра I бр. 105, за пројекат "Активности КУД-а Шумадија у 2014. години" (пријава бр. 3953 од 16.7.2014. године) и

-Удружењу грађана Одред извиђача "Космајски одред" са седиштем у Младеновцу, ул. Вука Караџића бр. 35, за пројекат "Јачање капацитета извиђачке организације у Младеновцу" (пријава бр. 4102 од 23.7.2014. године).

Како Културно уметничком друштву "Шумадија" није доставило сву конкурсну документацију предвиђену Јавним конкурсом, пријава Удружења се на основу члана 13. напред наведене одлуке сматра неисправном.

Удружење грађана Одред извиђача "Космајски одред" поднело је пријаву на конкурс бр. 4102 дана 23.7.2014. године, односно предлало је ПоштИ Србије дана 22.7.2014. године. Како је последњи дан за предају конкурсне документације био 19.7.2014. године (односно пошто последњи дан рока пада у нерадан дан, последњи дан рока је први наредни радан дан, односно 21.7.2014. године), пријава бр. 4102 од 23.7.2014. године је неблаговремена и на основу члана 13. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 3/13 - пречишћен текст) не узима се у разматрање.

III Учесници јавног конкурса имају право да поднесу приговор Већу Градске општине Младеновац у року од 8 дана од дана достављања одлуке.


IV На основу ове Oдлуке, Председник Градске општине Младеновац закључиће уговоре о финансирању пројекта из буџета Градске општине Младеновац са невладиним организацијама наведеним у тачки 1., а све у складу са Одлуком о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 3/13 - пречишћен текст)


V Одлуку објавити на званичној интернет презентацији Градске општине, а најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора.


VI Одлуку доставити: учесницима Конкурса, члановима Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање пројеката невладних организација из буџета градске општине Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и архиви.


Број II-00-06-3/761/2014, 29.7.2014. године                
Председник
Градске општине Младеновац
Дејан Чокић

 

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Управи ГО Младеновац: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Telefon: 0118241656
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.