logo

Актуелности

Скупштина о ребалансима буџета

 

Одборници Скупштине градске општине Младеновац усвојили су ребаланс општинског и ребалансе буџета јавних предузећа.

Одлуком о ребалансу буџета градске општине Младеновац, буџетска средства утврђена су у износу од 561.737.415 динара која се увећавају за средства из осталих извора и пренета средства из претходне године од 156.161.541 динара. У текућу буџетску резерву издвојено је 5.628.611 динара, а у сталну резерву 300.000 динара.

Скупштина је усвојила ребалансе програма пословања Спортског центра, ЈКП "Пијаце Младеновац", Туристичке организације и Центра за културу.

Као саставни део ребаланса Програма пословања Спортског центра усвојена је и допуна програма спортских и културних манифестација за чије одржавање је неопходна субвенција оснивача. Допуном програма спортских и културних манифестација за чије одржавање је неопходна субвенција оснивача издвојена су средства од додатних 1.800.000 динара.  Новим правилником о систематизацији девет радника је проглашено технолошким вишком. Заостале зараде (3.016.137 динара) и отпремнине (4.922.384 динара) за ове раднике биће финансиране из буџета градске општине Младеновац.

Ребалансом програма пословања ЈКП "Пијаце Младеновац" са посебним програмом за исплату отпремнина радницима који су проглашени за технолошки вишак, за девет радника предвиђено је 2.277.777 динара за отпремнине, износ који ће бити до 31. децембра исплаћен из буџета општине Младеновац.

Одлуком о оснивању Установе Центар за културу и туризам Младеновац дошло је до спајања две установе чији је оснивач општина Младеновац и то Центра за културу и Туристичке организације. Раднике који су у радном односу на неодређено време преузима новонастала установа. Наведени разлози у образложењу одлуке, за спајање две установе, су рационалност, ефикасности, економичност и финансијска одрживост јавног сектора. Уштеде ће се остварити коришћењем једног пословног простора и смањивањем издатака за органа управљања ( директор, управни и надзорни одбор).

Одлуком о пословном простору, између осталог,  предвиђа се образовање Комисије која ће спроводити поступак давања у закуп простора, разматрати захтеве за доделу простора на коришћење и закуп ван јавног надметања и остала питања из области пословног простора.

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА ЈП "ДИП МЛАДЕНОВАЦ" У ЛИКВИДАЦИЈИ

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 3 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА" МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПОСЕБНИМ ПРОГРАМОМ ЗА ИСПЛАТУ ОТПРЕМНИНА И ДОПУНСКИМ ПРОГРАМОМ СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 3 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ СА РЕБАЛАНСОМ 5 ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ПОСЕБНИМ ПРОГРАМОМ ЗА ИСПЛАТУ ОТПРЕМНИНА  ЗА ВИШАК  ЗАПОСЛЕНИХ

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 4 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЛАДЕНОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 3 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ МЛАДЕНОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ 6 БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ МЛАДЕНОВАЦ

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

9. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА" МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.