logo

Актуелности

Јавни оглас - добровољно служење војног рока и курс за резервне официре

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре.


На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока (€žСлужбени гласник РС€œ, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези ("Службени гласник РС", бр. 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока ("Службени гласник РС", број 7/11), Министарство одбране објављује


ЈАВНИ ОГЛАС
за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем
и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије


1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слошаоце курса за резервне официре

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2017. години навршавају од 19 до 30 година живота.


Општи услови:

- да је држављанин Републике Србије;
- да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
- да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
- да је здравствено способан за војну службу;
- да није одслужио војни рок са оружјем и
- да има место пребивалишта на територији Републике Србије.


Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:

- да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за Војску Србије;
- да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и
- да има позитивну безбедносну проверу

2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије


Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.


Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.
Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.


Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи:
- фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и
- биографију.


Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:
- уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и
- писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.


3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре у Војсци Србије

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.

Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема слушаоца курса за резервне официре за одређени упутни рок.

4. Закључивање уговора

Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.


Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.


Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије у 2017. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Управи ГО Младеновац: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Telefon: 0118241656
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.