logo

Актуелности

Општинско веће за отпис камата дужницима Инфостан-а

Општинско веће за отпис камата дужницима Инфостан-аНа данашњој седници Општинског већа ГО Младеновац, већници су једногласно усвојили предлог мера које ће се предузети у циљу наплате доспелих, а неизмирених потраживања за испоручене комуналне производе на територији општине Младеновац. Предложене мере представљају усклађивање са Закључком Градског већа града Београда од 26. марта ове године.

Предложене мере спровешће се у наредном периоду кроз седам тачака, и то :

1. Даје се сагласност јавним предузећима, којa су у систему обједињене наплате (у даљем тексту: СОН) ЈКП "Инфостан", Београд, да дужницима са тероторије градске општине Младеновац који су измирили, или ће измирити до 31. маја 2009. године обавезе по основу главног дуга за испоручене комуналне производе и извршене услуге и судске таксе за период до 31.12.2008. године, отпишу потраживања за камату и друге трошкове проистекле из покретања судског поступка.

2. Налаже се ЈКП "Инфостан", Београд да свим дужницима са тероторије градске општине Младеновац на кућне адресе доставе одговарајућа обавештења и предлог споразума за измирење дуга до 31. маја 2009. године.

3. Даје се сагласност ЈКП "Инфостан", Београд да са свим дужницима са тероторије градске општине Младеновац закључе споразум о измирењу дуговања по поднeтим предлозима суду за дозволу извршења (утуженим потраживањима). Дужнику који закључи споразум о измирењу дуговања отписаће се 100% камате 2, а остатак дуга корисници ће измирити до 30. октобра 2009. године (у 6 једнаких месечних рата).

4. Организовати одговарајућу медијску кампању до 30.10.2009. године у сарадњи са новинарем уредником у Кабинету председника градске општине Младеновац.

5. Обавезује се ЈКП "Инфостан", Београд да корисницима комуналних производа и услуга са територије Градске општине Младеновац, у наредном периоду, редовно уз износ месечног задужења које достављају, исказују и структуру износа главног дуга и камате из претходног периода.

6. Утврђује се обавеза ЈКП "Инфостан", Београд у виду стандарда од 90% наплаћених задужења за испоручене комуналне производе и услуге из текућег обрачунског периода, као и одговарајућа одговорност за предузимање активних радњи са мерљивим ефектима у наплати дуговања по издатим Опоменама и Предлозима за дозволу извршења.

7. Преиспитати функционисање система задужења и наплате комуналних производа и услуга и кроз уговорни однос уредити међусобне односе учесника СОН-а, као и мерила и критеријуме за распоред трошкова.

Такође утврдити поступке и процедуре у СОН-у, дефинисати надлежности и разграничити обавезе појединих учесника када су у питању категорије потрошача домаћинства и предузетници и то код послова:

– прикупљања, систематизовања података и увођења корисника у СОН, праћење промена код корисника, размене података и ажурирања истих са евиденцијама Агенције за привредне регистре, Градског завода за статистику и Пореске управе, примарне обраде података у ЈКП, достављање података ЈКП "Инфостан", Београд, обраде података у СОН-у, штампања и уручења уплатница, дефинисање начина и организације спровођења функције наплате, праћења ненаплаћених задужења, обавештавање корисника, опомињања и утужења.

Директорка ЈКП "Младеновац", Оливера Максимовић, непоменула је да су ови закључци и мере проистекли из одлуке Градског већа Београда и објаснила разлику између камате 1 и камате 2 која се помиње у трећој тачки.

– Помоћу ових камата ми стављамо у различит положај грађане који одмах измирују обавезу и њима се отписује и камата 1 и камата 2, а они који се определе за склапање споразума добијају могућност да им се опрости само камата 2. Дакле, КАМАТА 1 је камата која се обрачунава на главни дуг и она је садржана у признаници по предлогу за извршење. Значи, када се корисник утужи на предлогу за извршење који добије од суда налази се приказан главни дуг, судски трошкови и камата 1. Те камате се ослобађају корисници који плате у целости главни дуг до 31. маја. Са друге стране, КАМАТА 2 је камата која се рачуна од момента када "Инфостан" преда суду предлог за извршење до момента када странка изврши уплату. На пример, предлог од суда је дошао 15. маја, а странка хоће да плати 30. маја, онда је дужна да плати и такозвану камату 2. Што је истоветно закључцима Градског већа – рекла је Максимовићева.


У оквиру тачке разно др Јасминка Прокић, помоћник председника општине за спорт и омладину, позвала је све грађане Младеновца да у среду 13. маја у 18.00 у Пленумској сали присуствују предавању Принципи правилне исхране у превенцији хроничних обољења које ће држати Доц. др Весна Димитријевић-Срећковић, са Института за ендокринологију Медицинског факлултета у Београду

По окончању седнице Бранислав Јовановић, председник општине Младеновац, рекао је да се данашњим закључком усклађује и решава проблем наплате потраживања "Инфостана" који се разликовао у Београду и Младеновцу.

– Проблем је јер су у Београду наплаћивани дугови од пре 10 година, а Младеновац то није радио. Ми смо у систему "Инфостана" од октобра 2007. године тако да ти дугови нису велики. Доношењем данашњих закључака "Инфостан" је обавезан да људима који су утужени и измирили обавезе да не наплаћују судске таксе, а да дуг плате у 6 месечних рата. Такође, данас смо донели закључак да се крене у попис свих објеката, да се провере квадратуре и упишу нови корисници јер је тренутно главни извор прихода наше општине накнада за градско грађевинско земљиште – каже Јовановић.

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Управи ГО Младеновац: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Telefon: 0118241656
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.