logo

Актуелности

"Инфостан" поделио Општинско веће

"Инфостан" поделио Општинско већеДа Статут Београда "не ради" онако како су конструктори замислили више пута се полемисало. Међутим, најжешћа расправа догодила се данас на седници Општинског већа и то око предлога Закључка којим би се послови наплате комуналних услуга због изузетно ниског порцента наплате, одузели од ЈКП "Инфостана" и вратили изворном извршиоцу овог посла ЈКП "Младеновац".

Полемику је отворио Дејан Чокић , заменик председника општине, када је затражио да се ова тачка ( тј. Предлог Закључка којим се утврђује Предлог решења о изменама Решења о поверавању послова наплате комуналних производа и услуга ) скине са дневног реда данашње седнице.

– Мој предлог је да се ова тачка мало помери за неку наредну седницу због најава градоначелника Драгана Ђиласа да ће се неке надлежности вратити општини Младеновац. Већ сам причао са Оливером Максимовић, директорком ЈКП "Младеновац", да је велики дуг "Инфостана" према нашем комуналном предузећу али не верујем да ћемо постићи нешто за ова два и по месеца и само имам жељу да се стрпимо са овом тачком до краја године – рекао је Чокић.

Оваква предлог за скидање тачке са дневног реда наишао је на противљење Бранислава Јовановића , председника Градске општине Младеновац.

– Својевремно сам и ја био заговорник поверавања послова "Инфостану" јер смо очекивали повећање наплате накнаде за грађевинско земљиште јер "ДИП" то није могао да уради. Дуг који је тада, 2007. године, "Инфостан" преузео да наплати је био око 50 милиона динара без камата. Нису урадили ништа ! Тај дуг стоји и данас и нити они желе да га наплате . Са преношењем старог дуга сада смо дошли до цифре од 65.000.000 динара ненаплаћеног дуга. Једина је разлика што "Инфостан" сваке године ревносно узима новац за своје услуге и ревносно су скинули судске таксе од 12 милиона.

Другим речима , плашим се да ово што је мој заменик добронамерно рекао представља нешто друго. Пре годину дана када смо Иван Јанковић и ја били у "Инфостану" и кукали и молили да нам директор од овога да 5 милиона динара да би општина преживела прошлу годину, човек нас је гледао бело. Пред крај те 2009. године изашли смо сагнуте главе као две будале, јер смо у том тренутку представљали тамо будале. И после годину дана ништа се није променило. Мењањем Статута које се најављује такође се ништа неће променити . Ако то желите, ништа није спорно, само ми одговорите као ће се наплатити 80 до 100 милиона динара за комунално предузеће. Како ? Морате да имате одговор и на то питање.

Понашање "Инфостана" које је незаинтересовано за Младнеовац ће остати исто. Врло добро знате да грађани Младеновца као градске општине немају право на субвенције, да ли то не да Инфостан или Градска скупштина, не знам. Знам само да те субвенције даје наша општина из буџета, а то је тачка коју треба да даје Град Београд. Све у свему, мислим да ваш предлог није добронамеран – рекао је Јовановић.

Одговарајући на ово Чокић је рекао да је жеља само да се одложи ова одлука и да нико не бежи од проблема.

– Само да се стрпимо до краја године и онда ћемо заједнички решавати овај проблем – додао је Чокић.

– Годину дана траје прича Дејане, ишли су многи људи и покушавали да разговарају и једино што смо добили то је нула – рекао је Јовановић. Чокић је одговрио да би онда Јовановић требало да одреди неко радно тело које ће ићи у "Инфостан" на разговоре.

– Не, не ... у овом тренутку ви преузимате одговорност око функционисања комуналног предузећа и све последице које простичу из тога. Можемо после овога да причамо ко ће ићи тамо, али могу да кажем да се за два и по месеца ништа неће променити – каже Јовановић.

Након овога се прешло на гласање . Против скидања ове тачке били су Јовановић, Томићевић и Мрвошевић, док су осталих шест већника изгласали скидање ове тачке са дневног реда.

Након гласања, Јовановић је резигнирано рекао – Не знам да ли има сврхе да држимо овај састанак и даље. Која је сврха ? Јер ако прелазите око овако важног питања шта је сврха нашег рада.

Изгледа да је расправа око "Инфостана" најтеже пала директорки ЈКП "Младеновац", Оливери Максимовић , чије предузеће је због оваквог понашања београдског предузећа доведено у изузетно тежак положај.У оквиру тачке Предлог Закључка о не давању сагласности на предлог Споразума о измирењу дуга по донетим решењима о дозволи извршења, који је начинио ЈКП "Инфостан" (прослеђен дописом бр. 5289 од 21.9.2010. године), из разлога оправдане сумње да је исти могуће бар и делимично реализовати, као очигледне штетности по јавна предузећа са територији градске општине Младеновац која су у систему обједињене наплате преко ЈКП "Инфостан". она је изнела податке који поткрепљују предлог ове тачке.

– Не могу а да не кажем ништа, бар што се тиче економских показатеља. Мислим да су ове тачке везане. "Инфостан" је тужио кориснике са територије општине Младеновац, а то је износ од скоро 49.000.000 динара . За тај износ наше комунално предузеће је платило судске таксе у износу од 12.000.000 динара. И сада на те предлоге извршења, суд који је добио 12 милиона динара, донео је такве одлуке да је укупа наплата од суме за коју су поднете тужбе само 11 милиона . Значи од 49 наплаћено је само 11 милиона динара, а узето 12 милиона за судске таксе. Градско веће предлаже да све оно што није наплаћано, значи 38 милиона динара, иде на репрограм грађанима, да то плаћају уз редовне рачуне.

Лично као грађанин мислим да је ово контраефекат и за редовне платише а и за оне који нису платили јер шта значи за грађанина који судским путем није платио некакав споразум. Ако му ништа није могао суд, шта ће му моћи сада неко путем споразума – рекла је Максимовићева и додала да ЈКП "Младeновац" има огромна потраживања и према привреди која износе око 59 милиона динара. Као највеће дужнике она је издвојила Кобест, Керамику, Минел, Прогрес, ЈКП "Пијаце Младеновац" ...

Гласање о овој тачки се поновило као и код скидања тачке о преузимању наплате, шест већника против, три – за.

Седница је ушла у "мирније воде" те су тако једногласно изгласане тачке : Предлог Закључка којим се утврђује Предлог одлуке о коришћењу, уређењу и одржавању јавних паркиралишта и јавних гаража на територији градске општине Младеновац и начину поверавања обављања делатности, Предлог Закључка којим се утврђује Предлог одлуке о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе на територији градске општине Младеновац, Предлог Закључка којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду управе градске општине Младеновац за период 1.1.2010.-30.6.2010.године, Предлог Закључка којим се не одобрава подизање спомен бисте Божидарки Кики Марковић-Дамњановић на зеленој површини у Младеновцу, између улица Краља Александра Обреновића и Космајске, поред раније постављене бисте Милосаву Влајићу, Предлог Закључка којим се утврђује предлог о потребама за постављање привремених објеката на подручју градске општине Младеновац у форми Предлога плана постављања привремених објеката на јавним површинама на територији градске општине Младеновац и исти прослеђује организационим јединицама Градске управе надлежним за послове урбанизма и саобраћаја на даље поступање и надлежност, Предлог Закључка којим се даје позитивно мишљење на Извештај о активностима Повереништва за избеглице градске општине Младеновац за прво полугодиште 2010. године, Предлог Закључка којим се даје позитивно мишљење на Извештај о активностима Повереништва за избеглице градске општине Младеновац за прво полугодиште 2010. године., Предлог Закључка којим се даје позитивно мишљење на Извештај о активностима Повереништва за избеглице градске општине Младеновац за прво полугодиште 2010. године, Предлог Решења којим се даје сагласност за употребу основног грба градске општине Младеновац, Санитарно еколошком друштву "САН ЕКО" из Београда, ради истицања истог приликом реализације пројекта "Очување зелених ресурса – едукација за пољопривредне произвођаче"., Предлог Закључка којим се констатује да је ЈПИ "Младеновац" потребно грађанима Младеновца у циљу информисања јавности о битним догађајима на територији градске општине, да је за даљи рад ЈПИ "Младеновац" бар до краја 2010. године (осима ако у међувремену предметно предузеће не буде приватизовано) потребно обезбедити минимум средстава, као и да се иста издвоје из резервисаних средстава буџета општине за 2010. годину и Предлог Закључка по захтеву Милановић Драгана из Младеновца за продужење рокова у вези отпочињања радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на кп. бр. 1868/2 КО Село Младеновац.

Расправа се затим пренела на "домаћи терен" и то око грађевинског објекта започетог испред Робне куће, односно код тачке тачке Предлог Закључка којим се констатује да Веће није надлежно да "наложи Јавном правобранилаштву градске општине Младеновац предузимање радњи и активности на отклањању запрека којима се спречава градња објеката на кп. бр. 2918/2 КО Варош Младеновац", инвеститор СЗМР "Стублина" из Стојника и предлаже Јавном правобранилаштву да, у оквирима законске регулативе, покуша да изнађе могућности за решавање горе наведеног проблема.

За реч се јавио члан већа Зоран Милетић , који је предложио да се у оквиру образложења предлога други пасус "Повратну информацију доставити Општинском већу у року од седам дана" измени у "Повратну информацију доставити Општинском већу у примереном року ". Он је свој предлог образложио новонасталим околностимо у преговорима између општинског јавног правобраниоца и адвоката "Стублине".

– Пошто видим да правобраниоц није дошао мислим да ти ниси постао правобраниоц па да знаш да има неких нових околности у преговорима. Шта је примерени рок ? Хоћеш годину дана, јел то доста ? – питао је Јовановић.

Привремени рок не бих знао колики је али у правној терминологији се зна колики је – одговорио је Милетић .

За реч се јавио Иван Јанковић који је рекао да давати правобранилаштву рок од седам дана је "можда и много, можда и мало"

– Али сматрам да је привремни рок нешто што би у датим околностима помогло да се цела ситуација стави на папир и да ми као Веће добијемо информацију докле се стигло са решавањем овог случаја – рекао је Јанковић.

– Поштовани колега шта је привремени рок ? Годину дана, две, три пет, дест – не знамо шта је привремени рок. Уз дужно поштовање господина Милетића привремени рок је демагогија, фраза ! – рекао је Јовановић и додао је да ова прича траје месецима и да неко ко за три месеца не зна шта да напише и није за тај посао.

За предложени закључак којим се Јавном правобранилаштву даје рок од седам дана за подношење извештаја гласали су већници Јовановић, Томићевић, Мрвошевић и Ђорђевић. Остали су били против и овај предлог није усвојен.

Под тачком разно усвојени су предлози да се Градском центру за социјални рад одобри захтев за опредељивање додатних средства за куповину 22 шпорета на чврсто гориво као и предлог о формирању Комисије која би требало да покуша да реши проблеме у финасирању спортских организација и да ти проблеми буду решени.

Јанковић , који је уз Чокића предложен у састав Комисије је рекао да нема проблема у текућем финасирању и да се све одвија према конкурсу али да због одличних резултата спортских клубова и њихове повећане потребе неопходно је да се неко позабави тим ставарима како би се новонастала ситуација превазишла.

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Управи ГО Младеновац: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Telefon: 0118241656
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.