logo

Пољопривреда

Статус задруга у Младеновцу

На иницијативу Дејана Вићовца, члана Већа за пољопривреду и привреду, сачињен је извештај о земљорадничким задругама које послују на подручју градске општине Младеновац.

Извештај обухвата правни статус задруга, следбеништво и имовину. Документација је коришћена из евиденције Службе за катастар непокретности, Агенције за привредне регистре и Комисије за враћање земљишта.

На основу прикупљене документације утврђено је следеће:

У катастру непокретности је евидентирано 11 земљорадничких задруга, које поседују непокретну имовину  и то:

АКТИВНЕ

1. Земљорадничка задруга " Павле Степановић" Велика Иванча, активно привредно друштво , основано1999.године,  директор Радовановић Ђурђица

2. Земљорадничка задруга " Влашка" са седиштем у селу Влашка, активно привредно друштво, основано 1997.године, директор Драган Лазаревић

3. Земљорадничка задруга " Пружатовац", село Пружатовац , активно привредно друштво основано 1998.године, директор Олга Васић,

4.Земљорадничка задруга " Слога" Младеновац, основана 1990 као ОЗО Слога, активно привредно друштво

У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ

4. Земљорадничка задруга "Бољковци"из Бољковаца, поседује имовину у КО Велика Крсна, у стечају

5. Земљорадничка задруга "Шепшин", основана 1990.године, у ликвидацији, ликвидациони управник Будимир Зечевић

БРИСАНЕ ИЗ РЕГИСТРА  АПР

6. Земљорадничка задруга "Кораћица ", село Кораћица, основана 1990.године, брисана 28.03.2011 из регистра Агенције за привредне регистре,

7. Земљорадничка задруга " Марковац" у Марковцу, основана 1990.године,брисана из регистра Агенције за привредне регистре 2010.год.,   

8. Општа Земљорадничка задруга "Рабровац", у селу Рабровац, основана 2001.године брисана из регистра Агенције за привредне регистре, 2011.године.

НИСУ ЕВИДЕНТИРАНЕ У РЕГИСТРУ АПР ( али постоји имовина која се види на њих)

9. Земљорадничка задруга ПКБ Младеновац" ОЗО Јагњило, село Јагњило као уписани корисник у катастру непокретности,  није евидентирана у регистру Агенције за привредне регистре, иначе је 1990.године брисана услед поделе на ЗЗ Рабровац и ЗЗ Јагњило које су такође брисане из регистра.

10. Земљорадничка задруга "Љуба Чикић", село Велика Крсна, као уписани корисник у катастру непокретности није евидентирана у регистру Агенције за привредне регистре,  Престала да постоји 1993.године услед припајања Предузећу за пољопривредниу производњу, трговину и кооперацију "Уљарице Расадник".

11. Земљорадничка задруга Младеновац није евидентирана у регистру Агенције за привредне регистре. Вероватно се ради о задрузи која је основана 1956.године, али је брисана јер је са предузећем Расадник, ушла у састав Пољопривредног комбината Младеновац 1966.год., које је касније променило назив у Радна организација  Пољопривредно предузеће "Младеновац" која је била састављена од више ООУР-а који су пословали у свим сеоским општинама. Касније , након изласка из Пољопривредниг предузећа, 1978 године регистована је поново ЗЗ“ Младеновац“ ул. Вељка Влаховића бр.84 да би  31.12.1979, променила је фирму у Земљорадничка задруга за пољопривредну производњу "Младеновац", н.сол. о. Основних задружних организација и основне организације удруженог рада Младеновац ул. Вељка Влаховића бр.84,  која се  29.08.1983.године  удружила у СОУР ПК "Београд" и уписана је као Земљорадничка задруга за пољопривредну производњу "Младеновац", н.сол. о. Основних задружних организација и основне организације удруженог рада Младеновац ул. Вељка Влаховића бр.84. у чијем саставу су пословале следеће основне задружне организације за пољопривредну производњу :

- ОЗО "Слога" Младеновац, која је 1990.године брисана и ушла у састав ЗЗ Слога Младеновац, која је још увек активна
-ОЗО Амерић, брисана 1990. године и преузета од ЗЗ Амерић која је припојена Предузећу "Уљарице Расадник"
-ОЗО Влашка, брисана 1990. године ушла у састав ЗЗ Влашка са п.о., која је правни претходник ЗЗ Влашка основане 1997.год. и која је још увек активна
-ОЗО Шепшин, брисана 1990. године , ушла у састав зз Шепшин која је сада у ликвидацији
- ОЗО Љуба Чикић Велика Крсна, брисана 1990.године, ушла у састав ЗЗ Љуба Чикић, Велика Крсна, која је припојена  Предузећу Уљарице Расадник, чији је правни следбеник "Расадник" друштво за пољ.произв., трговину и кооперацију Д.О.О. Младеновац
-ОЗО Дубона, брисана 1990.године, ушла у састав ЗЗ Дубона која је сада у стечају
-ОЗО Божидар Дамјановић , Ковачевац, брисана 1987.године,  ушла у састав ЗЗ Божидар Дамјановић, која је брисана 2011.године,
-ОЗО Велика Иванча, брисана 1990.године и преузета од ЗЗ Велика Иванча, за коју немамо података о судбини
-ОЗО Марковац, брисана 1990.године и преузета од ЗЗ Марковац, брисана из регистра 2010.године.
-ОЗО Пружатовац, брисана 1990.године и преузета од ЗЗ Пружатовац које је 1998.године организована као ЗЗ Пружатовац са п.о.  и које је још увек активно
-ОЗО Бољковци , брисана 1990.године и преузета од ЗЗ Бољковци , сада у стечају,
-ОЗО Кораћица брисана 1990.године и преузета од ЗЗ Кораћица која је брисана 2011.
-ОЗО Јагњило, 1990.године, брисана услед поделе на ЗЗ Рабровац и ЗЗ Јагњило, које нису евидентиране у АПР-у , али је могуће да је ЗЗ Рабровац претходница Опште ЗЗ Рабровац основане 2001.године  и брисане 2011.године, односно Опште ЗЗ Јагњило која је основана 1990.године, а брисана 07.06.2012.године.

Изласком основних задружних организација 1990.године, из састава Земљорадничке задруге за пољопривредну производњу "Младеновац", н.сол.о. Основних задружних организација и основне организације удруженог рада Младеновац, највероватније је престала да постоји и та задруга иако немамо ваљани доказ о томе. Што се тиче имовине која се још увек води нанаведену Задругу, немамо доказ о правном следбеништву на тој имовини.


Осим напред наведених задруга у регистру Агенције за привредне регистре, евидентиране су и следеће задруге које немају евидентирану имовину у Катастру непокретности:


1. Општа земљорадничка задруга "Јагњило" у Јагњилу, основана 1990. године, брисана из регистра 2012.године

2. Земљорадничка задруга "Јагњило" , село Јагњило, основана 30.07.2012. године активно привредно друштво,

3. Замљорадничка задруга Божидар Дамјановић у Ковачевцу, основана 1987. год., брисана 14.02.2011. године,

4. Земљорадничка задруга Ковачевац- Београд- Младеновац, у Ковачевцу , основана 05.03.1998.године, брисана 10.11.2010.године

5. Земљорадничка задруга Међулужје, основана 1990.године, брисана из регистра  26.11.2010. године

6. Земљорадничка задруга  Дубона, основана 1990. године, у стечају.

У складу са напред наведеним подацима, може се видети да данас потоји 5 активних задруга и то  ЗЗ"Влашка", ЗЗ "Слога", ЗЗ " Пружатовац", ЗЗ " Павле Степановић" Велика Иванча и  ЗЗ "Јагњило", једна задруга у стечају и то  ЗЗ Бољковци  и једну у поступку ликвидације ЗЗ Шепшин". Остале су брисане из регистра. Од пет активних задруга, непокретности поседују само 4 задруге.

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Управи ГО Младеновац: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Telefon: 0118241656
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.