logo

Пољопривреда

Јавни позив за доделу награда за најбоље индивидуалне пољопривредне произвођаче

На основу Решења председника градске општине Младеновац, број II-4-06-3/ 549/2010 од 17. 6. 2010. године, расписује се

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ЗА НАЈБОЉЕ ИНДИВИДУАЛНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ, ЗА РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДE НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ У 2009. ГОДИНИ

Градска општина Младеновац позива све заинтересоване да доставе пријаву за доделу награда за најбоље индивидуалне пољопривредне произвођаче, за резултате и допринос од изузетног значаја у области пољопривредe на територији градске општине Младеновац у 2009. години.

Право предлагања кандидата за награду имају правна и физичка лица (привредни субјекти, Општинско веће градске општине Младеновац, земљорадничке задруге и месне заједнице са територије градске општине Младеновац, грађани и др.).

Предлог се доставља у писаној форми, са образложењем. Уз предлог се прилаже документација за кандидата (потврда о упису у регистар пољопривредног газдинства (не старију од шест месеци); фотокопија личне карте; кратак опис остварених резултата у пољопривредној производњи; доказ о освојеним наградама и признањима; фотокопије уговора о пласману производа на тржиште; кратак опис стандарда који се примењује у пољопривредној производњи; кратак опис улагања у пољопривредно газдинство.

Награда за најбоље индивидуалне пољопривредне произвођаче, за резултате допринос од изузетног значаја у области пољопривредe на територији градске општине Младеновац у 2009. години може се доделити:
- Носиоцу пољопривредног газдинства уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава или уписаном члану породичног пољопривредног газдинства, који имају пребивалиште и пољоприведну производњу на територији градске општине Младеновац.

Награде за најбоље индивидуалне пољопривредне произвођаче:
- I место, награда 50.000,00 динара;
- II место, награда 30.000,00 динара;
- III место, награда 20.000,00 динара;
Председник градске општине Младеновац задржава право да у датим околностима додели специјалну награду.
Избор најбољег индивидуалних пољопривредних произвођача, за резултате и допринос од изузетног значаја у области пољопривредe на територији градске општине Младеновац у 2009. години врши се на основу следећих критеријума:
1. Остварени резултати у области пољопривредне производње;
2. Освојене награде и признања;
3. Иновативност и примена савремених пољопривредних решења у пољопривредној производњи;
4. Учешће на домаћим и међународним сајмовима и манифестацијама;
5. Улагање у пољопривредно газдинство и примена нових агро-техничких мера и технологија;
6. Пласман производа на тржиште;
7. Примена стандарда у пољопривредној производњи;
8. Извршене обавезе у складу са законом према друштвеној заједници и др.

Формулар пријаве може се преузети са ове странице (на крају стране) или у просторијама Општинске управе градске општине Младеновац, Јанка Катића бр. 6, Младеновац, канцеларија број 41 од 9,00-15,00 сати.

Пријаву за учешће на Конкурсу за доделу награда за најбоље индивидуалне пољопривреднег произвођаче, за резултате и допринос од изузетног значаја у области пољопривредe на територији градске општине Младеновац у 2009. години са пратећом документацијом доставити на адресу: Општинска управa градске општине Младеновац, Јанка Катића бр. 6, Младеновац.

Пријава са пратећом документацијом се подноси лично или поштом, у запечаћеној коверти на којој мора да пише: „Јавни позив за доделу награда за најбоље индивидуалне пољопривредне произвођаче, за резултате и допринос од изузетног значаја у области пољопривредe на територији градске општине Младеновац у 2009. години“.

Рок за достављање пријава са пратећом документацијом је најкасније до 2. јула 2010. године до 16,00 часова.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Након спроведеног поступка, Комисија за избор најбољих индивидуалних пољопривредних произвођача, за резултате и допринос од изузетног значаја у области пољопривредe на територији градске општине Младеновац у 2009. години, донеће Одлуку о избору у року од петнаест (15) дана од дана закључења рока за достављање пријава.
Приговори на Одлуку о избору могу се поднети председнику градске општине Младеновац у року од осам (8) дана од дана достављања исте. Председник градске општине Младеновац доноси коначну Одлуку о избору. Награда се додељују на свечаној академији посвећеној Дану општине.
Јавни позив објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Управе градске општине Младеновац и у локалним средствима јавног информисања.

За додатне информације можете се обратити на телефоне број: 011/ 8241-613.

Образац пријаве можете преузети овде.

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Управи ГО Младеновац: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Telefon: 0118241656
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.