• Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
Планови грађевинске инспекције Штампа
05. октобар 2017.

На основу члана 2. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015) инспекцијски надзор је посао државне управе кога врше и органи јединица локалне самоуправе, с циљем да се превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе (живот и здравље људи, животна средина, биљни и животињски свет, имовина, права и интереси запослених и других радно ангажованих лица, привреда и поштена тржишна утакмница, јавни приходи, несметан рад органа и организација, комунални ред и др.).

План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области инспекцијског надзора и процени ризика.

 • Извештај о раду грађевинске инсоекције за 2017. годину можете преузети овде овде.
 • План инспекцијског надзора Одсека за грађевинску инспекцију за 2018. годину можете преузети овде.
 • Прилог 1 - Табела 1 за редовна градилишта. Табелу можете преузети овде.
 • Прилог 2 - Табела 2 за редовна градилишта. Табелу можете преузети овде.
 • Прилог 3 - Табела 3 за редовна градилишта. Табелу можете преузети овде.
 • Прилог 4 - Табела 4 за редовна градилишта. Табелу можете преузети овде.