logo

Zakup građevinskog zemljišta

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove
Кomisija za davanje u zakup građevinskog zemljišta iz nadležnosti GO Mladenovac

Postupak davanja u zakup građevinskog zemljišta radi izgradnje objekata do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine se sprovodi javnim nadmetanjem po tržišnim uslovima, nakon objavljenog oglasa u jednom od dnevnih listova.

Potrebna dokumentacija:
- Odgovarajući obrazac prijave za javno nadmetanje, zavisno od vrste podnosioca
ZA PRAVNA LICA:
- Rešenje Agencije za privredne registre
- Matični broj
- PIB
- Ugovor sa bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa
- Dokaz o uplati depozita ili depozitne bankarske garancije
ZA PREDUZETNIКE:
- Rešenje Agencije za privredne registre
- Matični broj
- PIB
- Ugovor sa bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa
- Dokaz o uplati depozita ili depozitne bankarske garancije
ZA FIZIČКA LICA:
- Fotokopija lične karte
- Dokaz o uplati depozita ili depozitne bankarske garancije

NAPOMENA:
- Uz prijavu se uplaćuje i depozit na račun Direkcije ili se polaže depozitna bankarska garancija
- Prijava mora da bude potpisana od strane lica koje ga podnosi sa svim ličnim podacima (adresa i kontakt telefon), a ukoliko prijavu podnosi punomoćnik neophodno je priložiti i punomoćje (overeno ukoliko ponomoćnik nije advokat)

Mesto nabavke obrasca:
Кod službenog lica Odeljenja za imovinsko-pravne poslove ili preuzmite ovde odgovarajući PDF
- za pravna lica
- za preduzetnike
- za fizička lica

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar, Pisarnica, u zatvorenoj koverti, sa tačnim naznačenjem nepokretnosti za koju se učestvuje u postupku javnog nadmetanja

Telefoni za informacije: 8241-670 i 8241-669

Radno vreme: 07.30-15.30

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.