logo

Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

Sekretarijat za upravu Gradske uprave Grada Beograda
Odsek za lična stanja, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Mladenovac

Potrebna dokumentacija:
- Zahtev za naknadni upis podataka u matične knjige
- Potvrda o smrti (izdata od strane lekara - u dva primerka)
- Izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice
- Izvod iz matične knjige venčanih za umrlo lice
- Za lica koja su udovci: izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika
- Uverenje o državljanstvu za umrlo lice
- Кopija lične karte pokojnika
- Po potrebi i druga dokumentacija
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca:
Uslužni centar

Republička administrativna taksa:
iznos: 700 dinara
račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: 82-070

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar, prizemlje

Mesto rešavanja predmeta:
Uslužni centar, prizemlje

Telefon za informacije: 8241-690

Radno vreme sa strankama: 07.30-15.30

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.