logo

Odobrenje za postavljanje zabavnih parkova, cirkusa i sportskih objekata

Odeljenje za komunalne, građevinske i poslove zaštite životne sredine

Odobrenje se izdaje za postavljanje zabavnog parka, cirkusa, sportskih objekata i drugih montažnih i namenskih montažnih objekata za izvođenje kulturnih, sportsko-rekreativnih i drugih sličnih programa komercijalnog tipa, odnosno privremeni objekti koje postavlja preduzeće.

Potrebna dokumentacija:
- Obrazac zahteva
- Rešenje Agencije za privredne registre sa matičnim brojem i PIB-om
- Ugovor o otvaranju poslovnog računa, karton deponovanih potpisa i fotokopija lične karte
- Uverenje Uprave javnih prihoda Grada Beograda o izmirenim obavezama
- Tehnička dokumentacija* u pet primeraka
*Prikaz svih objekata, predlog njihovog razmeštaja u razmeri 1:200 do 1:500, podatke o potrebama za priključenje na elektro, vodovodnu i kanalizacionu mrežu i fotografski prikaz površine na kojoj se objekat postavlja
- Saglasnost organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležnih za poslove saobraćaja i urbanizma i drugih nadležnih organa i organizacija ako im je predmetna površina poverena na upravljanje
- Dokaz o uplati administrativne takse

Opštinska administrativna taksa (za podnošenje zahteva)
iznos: 300 dinara
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj: 82-070
svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
primalac: Gradska opština Mladenovac

Opštinska administrativna taksa (za rešenje o odobrenju)
iznos: 8.826,00 dinara
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj: 82-070
svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
primalac: Gradska opština Mladenovac

Mesto nabavke obrasca:
Uslužni centar, prizemlje ili preuzmite OVDE

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar, Pisarnica

Mesto rešavanja predmeta:
Uslužni centar, sprat, Odeljenje za komunalne, građevinske i poslove zaštite životne sredine

Telefoni za informacije: 8241-693 i 8241-679

Rad sa strankama: 07.30-15.30

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.