logo

Izvod iz matične knjige venčanih

Sekretarijat za upravu Gradske uprave Grada Beograda
Odsek za lična stanja, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Mladenovac

Potrebna dokumentacija:
- Zahtev za izdavanje
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca:
Uslužni centar

Napomena vezana za dokumentaciju:
- Za lica koja su brak zaključila pre 1946. obavezno navesti crkvu u kojoj je brak sklopljen.
- Izvod iz matične knjige venčanih se može izdati i na međunarodnom obrascu, za upotrebu u inostranstvu, i tada je potrebno zaokružiti tu opciju na zahtevu za izdavanje.

Republička administrativna taksa
- iznos za prvu kopiju: 400 din. (domaći izvod) ili 670 din. (međunarodni)
- za svaku sledeću kopiju: 120 din. (domaći izvod) ili 380 din. (međunarodni izvod)
račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: 82-070

Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:
- Za upis u školu i fakultet
- Za potrebe vojne evidencije
- Za zasnivanje radnog odnosa
- Za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
- Za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite
- Za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata

Napomena:
Izvod se izdaje za lica upisana u matične knjige Matičnog područja Mladenovac, kao i za ostale gradske opštine Grada Beograda i druge opštine i gradove ukoliko su podaci uneti u elektronsku evidenciju.

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar, prizemlje

Mesto rešavanja predmeta:
Uslužni centar, prizemlje

Telefon za informacije: 8241-690

Radno vreme sa strankama: 07.30-15.30

 

Izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i uverenja o državljanstvu, možete da poručite i preko našeg Internet servisa Virtuelni matičar.

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.